Menu rozwijane

31 lipca 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.     

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

5

2.     

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

16

3.     

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

50

4.     

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego

2

5.     

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

4

6.     

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

8

7.     

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości

25

8.     

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

6

9.     

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

10.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

8

11.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

5

12.  

Krzyż Wolności i Solidarności

51

13.  

Złoty Krzyż Zasługi

113

14.  

Srebrny Krzyż Zasługi

102

15.  

Brązowy Krzyż Zasługi

186

16.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

26

17.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

4

18.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

10

19.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

1167

20.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

1295

21.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

607

22.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

9556

23.  

Gwiazda Afganistanu

250

24.  

Gwiazda Załóg Lotniczych

92

25.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

27

Razem:

13619