Menu rozwijane

12 sierpnia 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

3.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

7

4.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

32

5.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

107

6.   

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego

3

7.   

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

4

8.   

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

14

9.   

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości

27

10.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

11.  

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

7

12.  

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

15

13.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

41

14.  

Krzyż Wojskowy

18

15.  

Krzyż Wolności i Solidarności

39

16.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

3

17.  

Złoty Krzyż Zasługi

219

18.  

Srebrny Krzyż Zasługi

215

19.  

Brązowy Krzyż Zasługi

143

20.  

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

6

21.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

641

22.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

247

23.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

193

24.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

8 884

25.  

Gwiazda Afganistanu

135

26.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

1

Razem:

11 005