Menu rozwijane

30 listopada 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Order Orła Białego

1

2.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

4

3.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

23

4.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

39

5.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3

6.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

12

7.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

20

8.   

Krzyż Zasługi za Dzielność po raz drugi

1

9.   

Krzyż Zasługi za Dzielność

20

10.  

Krzyż Wolności i Solidarności

23

11.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi       

3

12.  

Złoty Krzyż Zasługi

130

13.  

Srebrny Krzyż Zasługi

105

14.  

Brązowy Krzyż Zasługi

90

15.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

5

16.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

604

17.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

480

18.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

124

19.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

3672

20.  

Gwiazda Afganistanu

35

21.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

18

Razem:

5412