Menu rozwijane

28 lutego 2009

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Order Orła Białego

1

1

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

11

3

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

33

4

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

84

Ogółem Order Odrodzenia Polski

129

5

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

3

Ogółem Order Zasługi RP

3

6

Złoty Krzyż Zasługi

76

7

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

1

8

Srebrny Krzyż Zasługi

70

9

Srebrny Krzyż Zasługi po raz drugi

1

10

Brązowy Krzyż Zasługi

49

Ogółem Krzyż Zasługi

197

11

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

247

12

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

110

13

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

40

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

397

14

Medal Za Ofiarność i Odwagę

7

 15

Wojskowy Krzyż Zasługi

6

 16

Morski Krzyż Zasługi

1

 17

Lotniczy Krzyż Zasługi

2

 18

Gwiazda Afganistanu

5

 19

Gwiazda Iraku

9

 20

Krzyż Zasługi za Dzielność

6

 21

Krzyż Zesłańców Sybiru

9

22

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5896

Razem

6668