Menu rozwijane

30 marca 2010

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Order Orła Białego

1

2

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

5

3

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

4

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

3

5

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

17

6

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

25

Ogółem Order Odrodzenia Polski

52

7

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP

3

8

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

2

9

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

3

10

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

1

11

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

1

Ogółem Order Zasługi RP

10

12

Złoty Krzyż Zasługi

71

13

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

3

14

Srebrny Krzyż Zasługi

30

15

Brązowy Krzyż Zasługi

40

Ogółem Krzyż Zasługi

144

16

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

237

17

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

102

18

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

34

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

373

 19

Medal za Ofiarność i Odwagę

12

 20

Krzyż Zasługi za Dzielność

6

21

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

7438

Razem

8036