Menu rozwijane

28 lutego 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.     

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2.     

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

3.     

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

3

4.     

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

5

5.     

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

29

6.     

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

7.     

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

8.     

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3

9.     

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3

10.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

14

11.  

Krzyż Wolności i Solidarności

60

12.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

13.  

Złoty Krzyż Zasługi

46

14.  

Srebrny Krzyż Zasługi

40

15.  

Brązowy Krzyż Zasługi

42

16.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

1

17.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

4

18.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

124

19.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

52

20.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

33

21.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

3318

22.  

Gwiazda Afganistanu

6

23.  

Gwiazda Czadu

46

24.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

11

Razem:

3849