Menu rozwijane

31 maja 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Order Orła Białego

1

2.   

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

3.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

5

4.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

10

5.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

57

6.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

110

7.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

6

8.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

9.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

16

10.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

11

11.  

Krzyż Wojskowy

45

12.  

Krzyż Wolności i Solidarności

35

13.  

Złoty Krzyż Zasługi

144

14.  

Srebrny Krzyż Zasługi

116

15.  

Brązowy Krzyż Zasługi

107

16.  

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

52

17.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

363

18.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

365

19.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

397

20.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

8408

21.  

Gwiazda Afganistanu

48

Razem:

10299