Menu rozwijane

10 czerwca 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

2

3.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

6

4.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

47

5.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

6.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

7.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

16

8.   

Krzyż Wolności i Solidarności

47

9.   

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

1

10.  

Złoty Krzyż Zasługi

80

11.  

Srebrny Krzyż Zasługi

101

12.  

Brązowy Krzyż Zasługi

131

13.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

22

14.  

Morski Krzyż Zasługi

7

15.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

9

16.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

441

17.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

488

18.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

320

19.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

6 496

Razem:

8 218