Menu rozwijane

31 marca 2009

 

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Order Orła Białego

2

1

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

14

3

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

33

4

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

58

Ogółem Order Odrodzenia Polski

107

5

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP

2

6

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

1

7

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

7

8

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

5

9

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

8

Ogółem Order Zasługi RP

23

10

Złoty Krzyż Zasługi

42

11

Srebrny Krzyż Zasługi

43

12

Brązowy Krzyż Zasługi

81

Ogółem Krzyż Zasługi

166

13

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

148

14

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

59

15

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

17

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

224

 16

Gwiazda Iraku

1

 17

Krzyż Zasługi za Dzielność

1

18

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5746

Razem

6270