Menu rozwijane

28 kwietnia 2010

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Order Orła Białego

1

1

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

17

3

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

67

4

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

111

Ogółem Order Odrodzenia Polski

197

5

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

1

6

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

3

7

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

5

Ogółem Order Zasługi RP

9

8

Złoty Krzyż Zasługi

174

9

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

6

10

Srebrny Krzyż Zasługi

73

11

Brązowy Krzyż Zasługi

60

Ogółem Krzyż Zasługi

313

12

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

511

13

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

335

14

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

114

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

960

 15

Medal za Ofiarność i Odwagę

2

 16

Krzyż Zasługi za Dzielność

4

 17

Krzyż Zesłańców Sybiru

16

18

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

6796

Razem

8298