Menu rozwijane

30 listopada 2009

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Order Orła Białego

1

2

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

2

3

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

3

4

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

21

5

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

45

6

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

106

Ogółem Order Odrodzenia Polski

177

7

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

1

8

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

7

9

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

11

Ogółem Order Zasługi RP

19

10

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

2

Ogółem Order Krzyża Wojskowego

2

11

Złoty Krzyż Zasługi

113

12

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

13

Srebrny Krzyż Zasługi

185

14

Brązowy Krzyż Zasługi

202

Ogółem Krzyż Zasługi

502

15

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

435

16

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

220

17

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

48

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

703

18

Medal za Ofiarność i Odwagę

9

19

Krzyż Zesłańców Sybiru

119

     20

Gwiazda Afganistanu

2

21

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

7080

Razem

8614