Menu rozwijane

31 października 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

3.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

16

4.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

55

5.   

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

1

6.   

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

6

7.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 4

8.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

13

9.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

16

10.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

26

11.  

Krzyż Wolności i Solidarności

57

12.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

4

13.  

Złoty Krzyż Zasługi

177

14.  

Srebrny Krzyż Zasługi

216

15.  

Brązowy Krzyż Zasługi

255

16.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

18

17.  

Morski Krzyż Zasługi

1

18.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

4

19.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

885

20.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

586

21.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

650

22.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

6100

23.  

Gwiazda Afganistanu

79

24.  

Gwiazda Załóg Lotniczych

6

Razem:

9177