Menu rozwijane

31 sierpnia 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

2

2.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

10

3.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

46

4.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3

5.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

6.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

7.   

Krzyż Zasługi za Dzielność

1

8.   

Krzyż Wolności i Solidarności

31

9.   

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

1

10.  

Złoty Krzyż Zasługi

55

11.  

Srebrny Krzyż Zasługi

79

12.  

Brązowy Krzyż Zasługi

67

13.  

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

9

14.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

13

15.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

935

16.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

649

17.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

389

18.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

7596

19.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

16

Razem:

9908