Menu rozwijane

12 sierpnia 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

8

2.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

6

3.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

21

4.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

7

5.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

13

6.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

11

7.   

Krzyż Wojskowy

6

8.   

Krzyż Zasługi za Dzielność

6

9.   

Złoty Krzyż Zasługi

39

10.  

Srebrny Krzyż Zasługi

9

11.  

Brązowy Krzyż Zasługi

1

12.  

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami po raz drugi

1

13.  

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

44

14.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

18

15.  

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami

1

16.  

Morski Krzyż Zasługi

1

17.  

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

16

18.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

2

19.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

6

20.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

101

21.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

97

22.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

101

23.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

504

24.  

Gwiazda Afganistanu

39

Razem:

1 058