Menu rozwijane

17 lutego 2010

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

72

2

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

8

3

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

9

Ogółem Order Odrodzenia Polski

89

4

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP

1

5

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

2

6

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

5

7

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

2

8

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

5

Ogółem Order Zasługi RP

15

9

Złoty Krzyż Zasługi

64

10

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

6

11

Srebrny Krzyż Zasługi

37

12

Brązowy Krzyż Zasługi

20

Ogółem Krzyż Zasługi

127

13

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

88

14

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

79

15

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

16

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

183

 16

Wojskowy Krzyż Zasługi

1

 17

Morski Krzyż Zasługi

1

 18

Gwiazda Iraku

1564

 19

Krzyż Zesłańców Sybiru

3

20

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

3920

Razem

5903