Menu rozwijane

31 stycznia 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.     

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2.     

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

3.     

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

3

4.     

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

8

5.     

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

17

6.     

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego

2

7.     

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

4

8.     

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

9.     

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

10.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

11.  

Krzyż Wolności i Solidarności

75

12.  

Złoty Krzyż Zasługi

43

13.  

Srebrny Krzyż Zasługi

33

14.  

Brązowy Krzyż Zasługi

37

15.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

124

16.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

61

17.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

30

18.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

4262

19.  

Gwiazda Afganistanu

232

20.  

Gwiazda Czadu

89

21.  

Gwiazda Załóg Lotniczych

14

Razem:

5044