Menu rozwijane

30 września 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.    

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

5

2.    

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

9

3.    

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

48

4.    

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

1

5.    

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

6.    

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

7.    

Krzyż Zasługi za Dzielność

2

8.    

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

1

9.    

Krzyż Wolności i Solidarności

41

10. 

Złoty Krzyż Zasługi

116

11. 

Srebrny Krzyż Zasługi

136

12. 

Brązowy Krzyż Zasługi

177

13. 

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

2

14. 

Wojskowy Krzyż Zasługi

1

15. 

Medal za Ofiarność i Odwagę

2

16. 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

1151

17. 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

729

18. 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

459

19. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

3420

20. 

Gwiazda Afganistanu

17

Razem:

6322