Menu rozwijane

11 czerwca 2014

Obchody 25-lecia Święta Wolności w Żywcu rozpoczęły się 4 czerwca br. wzniesieniem toastu w ramach akcji „Wiwat za Polskę”. 11 czerwca br. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu przygotował projekt pt. „Stół Okrągły. Od kuroniówki po sushi”.

Przed szkołą zostały umieszczone akcenty dekoracyjne podkreślające świąteczny charakter spotkania. Podczas wydarzenia zaprezentowano przygotowane potrawy oraz scenki sytuacyjne łączące historię i dziedzictwo kulinarne. Tym samym uczniowie ukazali najnowszą historię Polski przez pryzmat kulinarny. C

Część merytoryczną uzupełniały fragmenty filmów, m.in. film otrzymany od Pani Grażyny Staniszewskiej z obrad okrągłego stołu.