Logo do pobrania

Znak graficzny 25 LAT WOLNOŚCI

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich do aktywnego włączenia się w tegoroczne jubileuszowe uroczystości oraz wspólne świętowanie 25-lecia polskiej wolności.

Na stronie Kancelarii Prezydenta RP zamieściliśmy znak graficzny obchodów 25-lecia wolności, autorstwa polskiego grafika Jerzego Janiszewskiego, twórcy logo „Solidarność”. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” bezpośrednio nawiązuje do Solidarności i szczególnej roli tego ruchu w historii Polski.

Zachęcamy instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, samorządy, media i wszystkich obywateli do wykorzystywania i rozpowszechniania znaku graficznego „25 LAT WOLNOŚCI”.

RAZEM świętujmy ćwierćwiecze polskiej wolności!

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKU GRAFICZNEGO „25 LAT WOLNOŚCI”:
1. Majątkowe prawa autorskie do znaku graficznego „25 LAT WOLNOŚCI” przysługują Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” może być wykorzystywany dla promowania wszelkich wydarzeń wpisujących się w obchody roku jubileuszowego, w tym inicjatyw objętych Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
3. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” jest publicznie udostępniony w formie elektronicznej (plik PDF) w taki sposób, aby każdy miał do niego nieograniczony dostęp.
4. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” może być wykorzystywany z zachowaniem nienaruszalności treści i formy (Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wykorzystania znaku znajdują się w załączniku Księga Znaku).
5. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” może być publicznie rozpowszechniany na wszelkich nośnikach, dowolną techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu, w tym przez nadawców telewizyjnych m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych, w jakimkolwiek systemie bądź technologii.
6. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” może być nadawany przez nadawców telewizyjnych m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych, w jakimkolwiek systemie bądź technologii.
7. Znak graficzny „25 LAT WOLNOŚCI” nie może być wykorzystywany w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści majątkowych czy działań nastawionych na osiągnięcie zysku, innych niż informowanie i promocja wydarzeń związanych z 25-leciem Wolności.
8. Znak graficzny nie może być wykorzystywany na materiałach wyborczych nawołujących do głosowania na konkretne osoby/partie polityczne.
9. Pliki ze znakiem graficznym dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej do pobrania na stronie internetowej: http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/logo-do-pobrania/
10. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania znaku graficznego należy kontaktować się z Biurem Administracyjnym Kancelarii Prezydenta RP, email: [email protected].