Instrukcja – pomocnik Młodego Archiwisty

 Archiwisto! Przekazujemy Ci „instrukcję-pomocnik”. Pozwoli ona sprawnie przebrnąć przez gąszcz informacji, dokumentów z okresu kiedy „Solidarność” walczyła o wolność i suwerenność Polski! Pomoże w wyborze ciekawego materiału do Waszego szkolnego archiwum oraz w stworzeniu bazy źródłowej dokumentów cyfrowych na terenie Waszej Małej Ojczyzny (miejscowości, gminy, powiatu)!

Od czego zaczynamy

 • od sprawdzenia co się wydarzyło w roku 1989 w naszym kraju, dlaczego jest to takie ważne dla nas Polaków, na czym polegał słynny przełom i jaką właściwie rocznicę będziemy świętować w dniu 4 czerwca 2014 roku
 • od rozmowy z najbliższymi [rodzicami, dziadkami, sąsiadami…, może byli świadkami lub uczestnikami tamtych wydarzeń, brali udział w wyborach 4 czerwca 1989 r., byli kandydatami do parlamentu, pracowali w różnych komisjach wyborczych, działali w lokalnych Komitetach Obywatelskich  „Solidarność”  lub innych komitetach i sztabach wyborczych itp.]

 ► Gdzie szukamy

 • szuflady, pudełka z dokumentami lub pamiątkami, półki z książkami
 • strychy, piwnice, garaże
 • instytucje państwowe (archiwa, uczelnie)
 • instytucje samorządowe (biblioteki, muzea regionalne)
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia)

► Czego szukamy - znaczenie ma każde źródło historyczne z okresu przełomu, a w szczególności:

 • ulotki, gazety – szczególnie ważne są czasopisma lokalne
 • listy, pocztówki, rysunki,
 • dokumenty, korespondencja urzędowa 
 • znaczki wydawane nieoficjalnie przez „Solidarność” lub inne podmioty 
 • odznaki, plakietki, kalendarze
 • plakaty, obwieszczenia,
 • symboliczne rzeczy np. opaska biało-czerwona, sprzęty, elementy wystroju wnętrza
 • nagrania z epoki
 • zdjęcia rodzinne dokumentujące tamte wydarzenia, pamiętniki   

►   Gdzie znajdziemy wsparcie dla naszych poszukiwań

 • Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (18 oddziałów w całej Polsce)
 • Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej przy bibliotekach gminnych

► Co dalej robimy

 • skanujemy lub wykonujemy zdjęcie aparatem cyfrowym (nie gromadzimy dokumentów, a jedynie sporządzamy ich cyfrowe kopie!)
 • opracowujemy [opisujemy materiał np. pismo z dnia … w sprawie…, plakieta z napisem, podajemy źródło pochodzenia danego materiału, autora (w przypadku zdjęć, plakatów, rysunków czy nagrań, nazwę wydarzenia (np. strajk, demonstracja, wybory, głosowanie, plakatowanie itp.)] – Postarajcie się zdobyć jak najwięcej informacji, kto jest na zdjęciu, jakie są dalsze jego losy? Jak wygląda dzisiaj miejsce przedstawione na zdjęciu, jakie były dalsze losy sprawy opisanej w odnalezionym piśmie?
 • opis czy historię dokumentu zamieszczamy na blogu, szkolnej stronie internetowej lub specjalnie utworzonej stronie projektu, pamiętając, iż opisanie historii dokumentów jest tak samo wartościowe, jak opisanie refleksji związanych z ich poszukiwaniem.