Patronaty Prezydenta RP. 25-lecie Wolności

 •  Na wniosek Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
  Debata „Polska demokracja - bilans ćwierćwiecza”
  Warszawa, 12 września 2014 roku
 • Na wniosek Pana Piotra Frączaka – Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
  Warszawa, 8-15 września 2014 roku
 • Na wniosek Pana Jacka Bożka – Prezesa Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja
  Projekt „Drzewo Wolności”
  Warszawa, październik 2014 roku
 • Na wniosek Pana Michała Słoniewskiego – Prezesa Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy”
  Spała, 22-23 września 2014 roku
 • Na wniosek Pana Łukasza Pawłowskiego - Sekretarza Redakcji Tygodnika „Kultura Liberalna”
  Konferencja „Ćwierć wieku wolności”
  Warszawa, 12 września 2014 roku
 • Na wniosek Pani Agnieszki Migoń – Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Konferencja „Doświadczenia transformacyjne a polityka zagraniczna Polski”
  Kielce, 15-16 października 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Byrta – Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
  Kongres Samorządów Gmina 2014
  Poznań, 15 października 2014 roku
 • Na wniosek Pani Aleksandry Szczerbak – Kierownika Zespołu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  Konferencja „Pokolenie przemian – pokolenie wolności. Solidarni na drodze do wolności”
  Kraków, 13-16 października 2014 roku
 • Na wniosek Pani Sandry Kokocińskiej – Abrys Sp. z o.o.
  XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON
  Poznań, 13-14 października 2014 roku
 • Na wniosek Pani Doroty Jakuty – Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
  VI Kongres Wodociągowców Polskich
  Warszawa, 27-28 października 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka
  Obchody Roku Wolności w Płocku
  Płock, cały rok 2014
 • Na wniosek Pani Beaty Bali – Dyrektora Pionu Marketingu i Impresariatu Artystycznego Radia Kraków:
  Projekt Świadkowie 25-lecia
  7 lutego – 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Marty Raczek-Karcz – Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie:
  Wystawa Oblicza wolności. Grafika polska XX i XXI wieku
  Kraków, 20 lutego-20 marca 2014 roku
 • Na wniosek Sekretariatu Programu 2 Polskiego Radia SA:
  Konkurs 25 książek na 25-lecie
  24 lutego – 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Katarzyny Wasilewskiej z Oficyny Wydawniczej Favoryta:
  Konkurs literacki dla Polonii 1 marca – 1 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Tomasza Lisa – Redaktora Naczelnego „Newsweek Polska”:
  Projekt 25 lat wolnej Polski
  marzec – czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pani Karoliny Chałkowskiej – Koordynator ds. Komunikacji i PR Gremi Business Communications sp. z o.o.:
  XX edycja Nagrody „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy „Parkiet”
  Warszawa, 19 marca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Ewy Mańkiewicz- Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej:
  XX Konkurs „Złoty Inżynier”
  ogłoszenie konkursu – 25 marca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Stanisława Gliszczyńskiego – Burmistrza Koronowa:
  IV Marcowy Festiwal Wolności
  Koronowo, 29 marca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Adama Leśniewicza – koordynatora projektu Konferencjach 2014:
  Konferencja POLSKIE ROCZNICE: Warszawa, 4 kwietnia 2014 roku
 • Na wniosek Pani Marii Małgorzaty Janyskiej – Poseł na Sejm RP:
  II edycja Konkursu Jestem Polakiem
  2 maja – 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Włodzimierza Gromskiego – Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego:
  Konferencja naukowa Wrocław, 5 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pani Małgorzaty Rzepczyńskiej – Dyrektor Zespołu Szkół w Kikole:
  Obchody Święta Wolności
  Kikół, 28 maja – 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Richarda Stephensa – Redaktora Naczelnego „Poland Today”:
  Konferencja Poland Today: Warszawa, 28 maja oraz 3 grudnia 2014 roku
 • Na wniosek Pani Joanny Narkowicz – Prezes Fundacji Positive Image:
  Wystawa Warszawa – Krobielowice – Kraków, maj – wrzesień 2014 roku
 • Na wniosek Pana Jarosława Kurskiego – zastępcy Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”:
  Plebiscyt Gala Finałowa – Warszawa, 1 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
  10. Forum Samorządowe Kołobrzeg, 2-3 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Prof. Tadeusza Kuczyńskiego – Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego:
  Konferencja Zielona Góra, 3-4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Marii Danuty Kordykiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Człuchowie:
  Obchody Święta Wolności
  Człuchów, 6-7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek grupy polskich stypendystów programu Marshall Memorial Fellowship Fundacji German Marshall Fund of the United States:
  Konferencja Warszawa, czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pana Arkadiusza Godlewskiego – Prezesa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie:
  Czerwiec Wolności w Parku Śląskim
  Chorzów, czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pani Ewy Pagi – Prezes Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi:
  Konferencja poświęcona nadzorowi nad rynkiem finansowym
  jesień 2014 roku
 • Na wniosek Pani Katarzyny Mazurkiewicz – Dyrektor Fundacji Kino Polska:
  Projekt „Kino Wolność
  15 marca – 31 grudnia 2014 roku
 • Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej:
  XI Debata Oksfordzka Kuźnia Raciborska, 21 marca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Iwony Kasprzak- Ciesielskiej – Dyrektor ds. Marketingu Międzynarodowych Targów Poznańskich:
  Konkurs dla studentów pod nazwą " 21 marca – 9 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Ośrodka Dialogu i Analiz Think Tank:
  Debata „ Warszawa, 7 kwietnia 2014 roku
 • Na wniosek Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku:
  Konferencja naukowa pt. " Lipsk, 7-8 kwietnia 2014 roku
 • Na wniosek Pani Alicji Degas – Prezes Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego:
  Obchody 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego
  10 kwietnia – 20 lutego 2014 roku
 • Na wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:
  Obchody 25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku
  Konin, 2 maja – 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:
  Sesja " Lublin, 15 maja 2014 roku
 • Na wniosek Infor Biznes Sp. z o.o.:
  Specjalne wydanie 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Jacka Jekiela – Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie:
  Spektakl „Dla Niepodległej”
  Szczecin, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Radia Hobby z Legionowa:
  Cykl audycji radiowych poświęconych rocznicy przemian demokratycznych
  4 czerwca – 20 grudnia 2014 roku
 • Na wniosek Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego:
  Konferencja " Olsztyn, 5 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Rafała Dutkiewicz – Prezydenta miasta Wrocławia:
  V edycja Wrocław Global Forum
  5-7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Infor Biznes Sp. z o.o.:
  Cykl redakcyjny „ 10 czerwca – 30 września 2014 roku
 • Na wniosek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów”:
  Otwarcie „Szlaku Solidarności” w Warszawie
  czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pana Tadeusz Samborskiego - Przewodniczącego Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej:
  X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
  Bydgoszcz, 11-13 września 2014 roku
 • Na wniosek Infor Biznes Sp. z o.o.:
  Akcja „ 1-30 października 2014 roku
 • Na wniosek Pana Profesora Mariana Goryni - Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
  Konferencja pt. 19 listopada 2014 roku
 •  Na wniosek Stowarzyszenia AgroBiznesKlub:
  Ogólnopolska kampania promocyjno-wolnościowa pn. 25 Lat Wolności Rynkowej 1 czerwca – 31 grudnia 2014 roku
 • Na wniosek Pana Pawła Lewandowskiego – Zastępcy Wójta Gminy Damnica:
  XI Dni Damnicy pn. „ Damnica, 30 maja 2014 roku
 • Na wniosek Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Polskiej za Granicą:
  Konferencja pn. „ Warszawa, 23 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Marka Pioruna – Burmistrza Dzierżoniowa:
  Obchody 25. rocznicy wolnych wyborów
  Dzierżoniów, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku:
  Projekt „ Ełk, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 56 w Warszawie:
  Festyn rodzinny " Warszawa, 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa:
  Wystawa Kraków, 29 kwietnia – 5 października 2014 roku
 • Na wniosek Pana Adama Anuszkiewicza – Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:
  25-lecie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  maj – październik 2014 roku
 • Na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach:
  Projekt „ gmina Jasło, 8 maja – 20 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie:
  Konferencja Kraków, 4-6 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Marka Ratajczaka – Prezesa Fundacji Centrum Twórczości Narodowej:
  Warszawa, 30-31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pani Kingi Jakubowskiej – Prezes Fundacji Legalna Kultura:
  Projekt „ 20 maja – 30 sierpnia 2014 roku
 • Na wniosek Pani Lidii Sobańskiej – członka Zarządu Polskiej Agencji Prasowej:
  Wystawa 25 lat polskich przemian – Fotokronika PAP
  Inauguracja wystawy – Warszawa, 29 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pana Ambasadora RP Marcina Bosackiego:
  Gale rocznicowe Ambasady RP w Ottawie oraz Konsulatu Generalnego RP w Toronto
  9 i 23 czerwca 2014 roku, Ottawa, Toronto
 • Na wniosek Polnische Folkloregruppe POLONEZ e. V.:
  Koncert plenerowy w ogrodzie Oranżerii w Darmstadt
  Darmstadt, Niemcy, 15 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Barbary Tytuły – Dyrektor Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej:
  Obchody 25. rocznicy nadania szkole imienia gen. Antoniego Chruściela „Montera”
  Gniewczyna Łańcucka, 7 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pana Grzegorza Benedykcińskiego – Burmistrza Grodziska Mazowieckiego:
  Piknik Demokracji
  Grodzisk Mazowiecki, 7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Piotra Piechnika – Burmistrza Miasta Grybowa:
  Dęby Wolności
  Grybów, 3 maja 2014 roku
 • Na wniosek Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga:
  Pierwsza edycja nagród Emerging Market Champions Awards
  Sopot, 1-3 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe:
  Rowerowy Rajd Wolności
  Podkowa Leśna, 7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek władz lokalnych Gminy Barcin:
  Marsz ku Wolności
  Barcin, 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pana Marka Sowy – Marszałka Woj. Małopolskiego:
  VII Konferencja Krakowska
  8-10 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Teatru STU z Krakowa:
  Wystawienie dyptyku Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” – „Wyzwolenie” w ramach obchodów Święta Wolności
  Kraków, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Chorzowskiego Centrum Kultury:
  Obchody Święta Wolności pod hasłem "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm"
  Chorzów, 4-5 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Leszka Michalaka – Burmistrza Żarowa:
  Spotkanie Dzieci Wolności
  Żarów, 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pana Dariusza Rozuma – prezesa Polskiego Związku SUMO:
  Obchody 10-lecia Związku oraz Mistrzostwa Polski POLAND OPEN
  10 sierpnia 2014 roku
 • Na wniosek Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017:
  Watra Wolności
  Warszawa
 • Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu:
  Debata Dlaczego wolność trzeba pielęgnować?
  Nowy Sącz, 10 listopada 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Pro Gubin”
  II Piknik Rodzinny
  Gubin, 1 maja 2014 roku
 • Na wniosek Fundacji Inicjatywa 218:
  4 czerwca 1989 roku. Pamiętajmy
  Tłuszcz, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie:
  Gra edukacyjna 25 lat wolności
  4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Serocku:
  Obchody Gminnego Święta Patrona Serocka -Wojciechowe świętowanie
  Serock, 1-2 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Tomasza Pustówki – wiceprezesa Kongresu Polaków w Republice Czeskiej:
  Obchody Święta Wolności
  Cierlicko Kościelec, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Sklorza – redaktora naczelnego magazynu „Press”:
  Wydanie specjalne magazynu „Press”
  4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Przemysława Radwana- Röhrenschefa – Wiceprezesa Stowarzyszenia Szkoła Liderów:
  Projekt Liderzy – Razem o solidarności
  czerwiec – sierpień 2014 roku
 • Na wniosek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:
  Międzynarodowe sympozjum naukowe Od Wolnej Europy do Wolnej Polski: Komitet Wolnej Europy w czasie zimnej wojny
  Gdańsk, 5-6 września 2014 roku
 • Na wniosek Katedry Zarządzania i Ekonomiki Mediów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego:
  I Międzynarodowa Konferencja Mediów Publicznych Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy
  Kraków, 30 – 31 maja oraz 5 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Artura Łazowego – prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA:
  Projekt Drogi do wolności
  Piła, 25 maja – 25 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach:
  Koncert Brzmienia wolności
  Police, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile:
  Projekt Teraz jesteśmy wolni
  Piła, kwiecień – czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pani Agaty Krzyżek – sekretarz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”:
  Projekt Historia fotografią pisana
  Kraków, kwiecień – czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Mączki – burmistrza Radłowa:
  I Światowy Zjazd Radłowian
  Radłów, 22 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Edyty Maselbas – prezes Stowarzyszenia Noble Planners:
  Projekt Kto ty jesteś? – Polak mały
  Nowy Jork, marzec – wrzesień 2014 roku
 • Na wniosek Pana Mariusza Szeiba z Lions Club Poznań Rotunda:
  Freedom Charity Run
  Gdańsk – Berlin, wrzesień – październik 2014 roku
 • Na wniosek Pana Dominika Dobrowolskiego:
  IV Recykling Rejs
  Warszawa – Berlin, 27 czerwca – 15 lipca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Małgorzaty Skuchy – prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  25-lecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Warszawa, 10 czerwca – 17 października 2014 roku
 • Na wniosek Pana Romaina Su – Redaktora Naczelnego „Courrier de Pologne”:
  Okolicznościowe wydanie magazynu 30 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pani Anny Nowackiej- Devillard – wydawnictwo Widnokrąg:
  Komiks dla dzieci „88/89”
  maj 2014 roku
 • Na wniosek Pani Krystyny Majerczyk-Żabówki – Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych:
  XVIII Święto Spółdzielczości Bankowej
  26-27 oraz 29 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Zwary – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej:
  Koncert z okazji 25-lecia Wolności
  Filharmonia Narodowa w Warszawie, 10 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
  Konferencja Aktywność obywatelska w Polsce: różne działania, wspólne cele oraz Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych
  Poznań, 2-3 oraz 7-8 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Mietkowskiego – Redaktora Polskiego Radia S.A.:
  Portal 4czerwca.polskieradio.pl
  30 maja 2014 roku – początek działalności portalu
 • Na wniosek Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego:
  Obchody Święta Wolności
  Warszawa, 3 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Agnieszki Zielonki-Mitury z Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu:
  XV Dni Suszca
  6-8 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia na rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie "Równe szanse":
  Złotnicki Festiwal Wolności
  maj-czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Instytutu Polskiego w Berlinie:
  Projekt Chwilo trwaj
  Berlin, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Urzędu Miasta Wałbrzycha:
  Obchody Święta Wolności
  maj-czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pani Gabrieli Ozorowskiej – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa:
  Projekt My – ludzie wolności
  Puszczykowo, czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Biernata – Ministra Sportu i Turystyki:
  Gala Sportowy sukces 25-lecia wolnej Polski
  Warszawa, 2 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta:
  Obchody 55-lecia Komisji oraz 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce
  Warszawa, 15-16 maja 2014 roku
 • Na wniosek Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga:
  Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku
  Warszawa, 17 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta:
  Spotkanie rocznicowe Commemorate, Celebrate and educate - Poland - 25 Years of Freedom
  Dom Polski w Edmonton, 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu:
  Obchody Święta Wolności
  Wrocław, 29 maja oraz 3 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Bernadety Cudzik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu:
  Projekt Stół Okrągły. Od kuroniówki do sushi
  Żywiec, 4-11 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości:
  Koncert 25 lat wolności
  Pakość, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
  Obchody Święta Wolności
  Kraków, 2-14 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego:
  Gala z okazji Święta Małopolski oraz cykl koncertów Nowy Sącz, Chrzanów, Nowy Targ, Tarnów, 7-8 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Małopolskiej rady Organizacji Młodzieżowych:
  Projekt 2014! Młodzi dla wolności
  Kraków, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Waldemara Dąbrowskiego – Dyrektora Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie:
  Uroczysty koncert z okazji 25-lecia Wolności
  Warszawa, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Pawła Rańdy – Politechnika Wrocławska:
  Odra River Cup - Wrocławskie Święto Odry
  Wrocław, 23-25 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pana Piotra Wójcika z Fundacji Picture Doc:
  Projekt Polskie Wolności
  4 czerwca – 30 listopada 2014 roku
 • Na wniosek Pana Mariana Rybaka – Prezesa Zarządu Centrum Kompetencji Puławy:
  Raport Polskie rolnictwo 1989 – 2014 – filar bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce i Europie oraz debata dotycząca znaczenia rolnictwa dla polskiej gospodarki
  czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pana Kazimierza Kubowa – Prezesa Fundacji „Mury”:
  Projekt Nad podziałami
  Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Juliusza Brauna – Prezesa Zarządu TVP S.A.:
  Koncert z okazji 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce w ramach 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
  Opole, 8 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu:
  Obchody 25-lecia Wolności
  Wągrowiec, 6 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Fundacji Inna Przestrzeń, Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, organizacji Solidarni z Birmą, Projekt Birma, Kultury Świata:
  Projekt Razem dla Birmy: 25. rocznica pierwszych (częściowo) wolnych wyborów w Polsce
  Birma, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Zwary – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej:
  Seminarium Warszawa, 3 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Stanisława Baski – Prezesa Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK:
  Festiwal Miasto Młodych Artystów
  Sandomierz, 22-29 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Łukasza Borzęckiego – Unlimited Film Operations:
  Film dokumentalny pt. Premiera filmu: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – 3 czerwca 2014 roku, TVP 1 – 5 czerwca 2014 roku, TVP Kultura – 7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  Tournée I, Culture Orchestra
  Początek tournée – Gdańsk, 8 sierpnia 2014 roku
 • Na wniosek Pana Kamila Pruchnika – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:
  Konferencja zamykająca projekt Młodzi reformują Polskę
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 6 czerwca 2014 roku
 •  
 • Na wniosek Pana Igora Kaliny z Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność:
  Projekt Freedom Express
  Podróż studyjna: 29 sierpnia – 14 września 2014 roku; wystawa: Budapeszt 3 – 8 września 2014 roku, Berlin 10 – 16 września 2014 roku, Warszawa 19 – 24 września 2014 roku; projekt w Internecie: maj 2014 roku – 31 grudnia 2015 roku
 • Na wniosek Pani Zakii Cieślickiej- Majki z Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie:
  Święto Wolności w Tyczynie
  3 – 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Krystyny Magierowskiej- Kaszy – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej:
  Projekt Bystrzyca Kłodzka, 6 maja – 6 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Danuty Kuroń – Prezes Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oraz Pana Krzysztofa Bugla – Burmistrza Dzielnicy Żoliborz w Warszawie: Wernisaż wystawy: 1 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las:
  Obchody Święta Wolności w Suchym Lesie
  Suchy Las, Złotniki – maj – czerwiec 2014 roku
 • Na wniosek Pani Agnieszki Stępień – Kierownik Biura Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy – VI edycja Majówki z medycyną
  Warszawa, 25 maja 2014 roku
 • Na wniosek Pani Barbary Czyżewskiej ze Stowarzyszenia Polska Ludoteka Rodzinna:
  Campiglia dei Berici Włochy, 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A.:
  Nagrody za szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki
  Wręczenie nagród: Warszawa, 21 maja 2014 roku
 • Na wniosek Polskiego Komitetu Olimpijskiego:
  15. edycja Pikniku Olimpijskiego
  Warszawa, 7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Aleksandra Zająca – Prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech:
  Wystawa fotograficzna Berlin, 27 czerwca – 25 lipca 2014 roku; Warszawa, sierpień 2014
 • Na wniosek Pana Aleksandra Zająca – Prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech:
  Koncert w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego
  Berlin, 21 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Aleksandra Zająca – Prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech:
  Koncert Berlin, 6 listopada 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego Pożytku Publicznego Polonia Nova:
  Rejs Statku Wolności – obchody Święta Wolności w Budapeszcie
  Budapeszt, 27 – 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA:
  Konkurs Stare Jabłonki, 30 czerwca – 2 lipca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Beaty Wiśniewskiej- Tomczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie:
  Obchody Święta Wolności
  Warszawa, 29 maja, 4 czerwca, 7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Politechniki Warszawskiej:
  Obchody Święta Wolności
  Warszawa, 17 maja – 1 grudnia 2014 roku
 • Na wniosek Pana Dariusza Bieleckiego – Wójta Gminy Pomiechówek:
  Obchody Święta Wolności
  Pomiechówek, 27 maja 2014 roku
 • Na wniosek Burmistrza Miasta Chojnice Pana Arkadiusza Finstera:
  Wystawa fotograficzna Chojnice, 12 – 26 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Urzędu Miasta Torunia:
  Obchody Święta Wolności
  Toruń, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek spółki Multikino:
  Obchody Święta Wolności w Multikinie
  1 – 30 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Marcina Opalińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Nowy Leopoldów:
  LeoRun – Bieg dla Wolności
  Leopoldów, 1 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia Obywateli projekt Włocławek:
  Droga do Czerwca – Droga do Wolności
  Włocławek, 28 maja – 18 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Gminy Kalisz Pomorski:
  Bieg Wolności
  Kalisz Pomorski, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana dr. Dariusza Dobrzańskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
  Obchody Święta Wolności w Ciążeniu – II Sympozjum filozoficzne Solidarność – Partycypacja – Kultura Niezależna
  Ciążeń, 6 – 8 czerwca 2014 rok
 • Na wniosek Klubu Inteligencji Katolickiej:
  Koncert ekumeniczny "Psalmy wolności"
  Warszawa, 30 maja 2014 roku
 • Na wniosek stowarzyszenia Forum Polonia z Dublina:
  Toast za wolność
  Dublin, 7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Narodowego Centrum Kultury:
  Wystawa Solidarité. France-Pologne
  Warszawa, 3-14 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Zarządu Powiatu Strzeleckiego:
  Spotkanie z wolnością
  Strzelce Opolskie, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku:
  Projekt Wolność od 25 lat
  Barlinek, czerwiec-październik 2014 roku
 • Na wniosek Międzynarodowej Szkoły Europejskiej im. Jana Kułakowskiego w Warszawie:
  Kampania Freedom – made in Poland. 25 Years of free Europe
  30 kwietnia 2014 roku – 31 stycznia 2015 roku
 • Na wniosek Fundacji na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet:
  Obchody Święta Wolności
  Poznań, 5 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Zarządu Hali Gdańsk-Sopot Ergo Arena:
  Mecz towarzyski piłkarzy ręcznych Polska-Hiszpania
  Gdańsk, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Andrzeja Drzycimskiego:
  Zjazd byłych internowanych z ośrodka odosobnienia w Strzebielinku
  Gniewino, Strzebielinek, 17 sierpnia 2014 roku
 • Na wniosek Pana Roberta Korzeniowskiego:
  Bieg Wolności na Polu Mokotowskim
  Warszawa, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Burmistrza Ropczyc Pana Bolesława Bujaka:
  Obchody Święta Wolności
  Ropczyce, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Joanny Kulczyńskiej:
  Mysia 3 Bez cenzury - wystawa fotografii z archiwum Polskiej Agencji Prasowej
  Warszawa, 4 czerwca – 4 września 2014 roku
 • Na wniosek Europejskiego Centrum Solidarności:
  Wystawa Czasy przełomu
  Gdańsk, 4 czerwca – 30 września 2014 roku
 •  
 • Na wniosek Żnińskiego Domu Kultury:
  25/25 czyli 25-latkowie na 25-lecie – 4 czerwca 2014 r. Świętem Wolności
  Żnin, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Pana Mariana Adamka:
  Projekt Imaginacje i transformacje: Pleszew 1989-2014
  Początek projektu – 18 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Joanny Wesołowskiej:
  Polonijny Piknik Rodzinny Barwy wolności
  Padwa, 2 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pana Mateusza Wojcieszaka z Grupy ZMIANA:
  Obchody Święta Wolności
  Radom, 2-6 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek IV LO im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu:
  Obchody Święta Wolności Wolność – Freiheit
  Olkusz, 4 i 13 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności:
  Obchody Święta Wolności
  Katowice, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Pani Marii Narel-Challot:
  Spotkanie z francuskim kurierem „Solidarności” Panem Jacky Challot
  Warszawa, 11 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Koła Naukowego Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego:
  Konferencja z okazji 25. rocznicy wyborów 1989 roku
  Warszawa, 11 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu:
  Obchody Święta Wolności
  Strzebielino, 31 maja 2014 roku
 • Na wniosek Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu:
  Widowisko Strzebielino, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia Sołtysów:
  Święto Wolności w powiecie zduńskowolskim
  4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Akademii Obrony Narodowej:
  Dzień Wolności w Parku Militarnym Rembertów
  7 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Urzędu Miasta Białegostoku:
  Obchody Święta Wolności
  Białystok, 4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Białostockiego Ośrodka Kultury:
  Dni Miasta Białegostoku
  21-22 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Urzędu Miasta Kwidzyna:
  Wręczenie nagród Firma 25-lecia
  Kwidzyn, 3 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek III LO im. C. K. Norwida w Będzinie:
  25 godzin o polskiej wolności – Obchody Święta Wolności w Będzinie
  3-4 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii:
  Obchody Święta Wolności w Wielkiej Brytanii
  4-8 czerwca 2014 roku
 • Na wniosek Gremi Business Communication sp. z o.o.:
  Forum Inwestycyjne Gazety Giełdy „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej”
  Warszawa, 10-11 października 2014 roku
 • Na wniosek Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie:
  Debata Polska demokracja – bilans ćwierćwiecza
  Warszawa, 12 września 2014 roku
 • Na wniosek Stowarzyszenia Szkoła Liderów:
  Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów
  Grębiszew, 27-29 czerwca 2014 roku