Wrocław

 • Wrocław, Konferencja naukowa "Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego", 5 majaPod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia wolności na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się konferencja dotycząca wpływu orzecznictwa sądów międzynarodowych na status jednostki.
 •  Wrocław, Wrocław Global Forum 2014, 5 – 7 czerwca

  Wrocław Global Forum to miejsce spotkań i debaty polityków, dyplomatów, ekspertów, dziennikarzy i intelektualistów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Celem konferencji jest rozwój debaty publicznej oraz wzmocnienie dialogu międzynarodowego. Tegoroczne Forum będzie nawiązywało do 25-lecia rozpoczęcia przemian demokratycznych w Polsce, rocznicy członkostwa w NATO i 10-lecia akcesji do Unii Europejskiej.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Wrocław, obchody 25-lecia wolności, Gimnazjum nr 34, 29 maja i 3 lipca
  W ramach obchodów 25-lecia wolności w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu zaplanowane są liczne wydarzenia o charakterze ogólnoszkolnym, m.in.: debata oxfordzka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, spotkania edukacyjne, prezentujące historię Unii Europejskiej oraz wydarzenia związane z ruchem Solidarność w Wrocławiu, koncert muzyki patriotycznej oraz wystawa „Dzieje wrocławskiej Solidarności”. Na obchody zostaną zaproszeni uczniowie wrocławskich szkół, przedstawiciele władz oświatowych, Rada Osiedla Nowy Dwór. Inicjatywa została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Wrocław, Odra River Cup – Wrocławskie Święto Odry, 23 –25 maja 2014 r.
  Odra River Cup to organizowane od 1997 r. zawody sportowe, wzorowane na regatach uniwersytetów w Oxford i Cambridge. W projekcie wezmą udział Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska i inne szkoły wyższe z całego świata. Zawody dodatkowo poszerzone zostały o wyścigi na Łodziach Smoczych. Jednorazowym tegorocznym wydarzeniem będzie przekazanie flagi The World Games 2017 na Politechnikę Wrocławską, która jest współorganizatorem zawodów. Ponadto, w ramach regat odbędą się liczne przedsięwzięcia sportowo-artystyczne, m.in.: „Rzut przez Odrę” organizowany wspólnie z Fundacją Kamili Skolimowskiej, „Dolnośląski Karnawał Odrzański” oraz dwudniowy piknik sportowo-rekreacyjny. Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Żarów

 • Żarów, Spotkanie Dzieci Wolności, 31 maja Spotkanie Dzieci Wolności ma być ogólnopolskim wydarzeniem – spotkaniem osób urodzonych 4 czerwca 1989 roku. Na uroczystość zostaną zaproszone również delegacje przedstawicieli miast partnerskich Żarowa z Niemiec, Czech i Węgier.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Dzierżoniów

 • Dzierżoniów, 4 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia wyborów czerwcowych w Dzierżoniowie planowanych jest szereg imprez okolicznościowych, m.in. projekcja filmu dla młodzieży szkolnej, recital piosenek Jacka Kaczmarskiego, wystawa „Droga do wolności”. Obchody odbędą się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Wałbrzych

 • Wałbrzych, „Święta Wolności. 25. Rocznica Wyborów 4 czerwca 1989 r.”, maj-czerwiec
  Na maj i czerwiec zaplanowane są obchody 25-lecia Wolności w Wałbrzychu pod wspólnym hasłem „Święta Wolności. 25. Rocznica Wyborów 4 czerwca 1989 r.”. Organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń edukacyjnych i spotkań lokalnej społeczności. Celem akcji ma być aktywizacja mieszkańców w duchu wspólnego świętowania polskiej transformacji. W maju przeprowadzona zostanie duża kampania edukacyjno-warsztatowa w wałbrzyskich szkołach. Uczestniczyć w niej będą członkowie Komitetu Honorowego Święta Wolności, w skład którego wchodzą osoby zasłużone, aktywnie uczestniczące w wydarzeniach z 1989 r. 4 czerwca odbędzie się Uroczysta Sesja, spektakl Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu pt. „W samo południe”, koncert i pokaz filmu „Wałęsa”. Tego dnia zostanie również rozstrzygnięty konkurs historyczny „Święto Wolności. 25. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r.”
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Bystrzyca Kłodzka

 • Bystrzyca Kłodzka, „Bystrzyckie drogi do wolności”, 6 maja – 6 czerwca
  Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano szereg wydarzeń: konkurs plastyczny pt. „Wolność - Barwy przemian. Polska przed i po 1989” skierowany do młodzieży, okolicznościowe lekcje wychowawcze połączone z prezentacją filmu „Z dala od wielkiego świata” w wykonaniu uczniów liceum, a także wydanie biuletynu „Bystrzyckie drogi do wolności”. 5 czerwca odbędzie się wystawa lokalnych pamiątek, dokumentów i zdjęć z tamtych lat oraz sesja popularnonaukowa m.in. z udziałem działaczy opozycyjnych i mieszkańców.

Oleśnica

 • Oleśnica, wystawa plenerowa pt. „Oleśnickie przemiany. Ćwierć wieku naszego miasta (1989-2014) 4 czerwca 2014 roku na Rynku w Oleśnicy odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt. „Oleśnickie przemiany. Ćwierć wieku naszego miasta (1989-2014)”, dokumentującą drogę, jaką przeszła Oleśnica przez ostatnie ćwierćwiecze. Archiwalne fotografie zostaną porównane ze stanem na dziś. 

Krobielowice

 • Pałac Krobielowice, PIĘKNO ODNALEZIONE 1989-2014 W BLASKU PRZYWRÓCONEJ ŚWIETNOŚCI. Wystawa w Warszawie (9 maja – 9 czerwca), w Pałacu Krobielowice (1 czerwca – 30 września) oraz w Krakowie (15 czerwca – 1 września)
  Wystawa w przestrzeni publicznej pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia wolności. Ekspozycja prezentuje budowle historyczne – zamki, pałace i dwory, często podniesione z ruin, odrestaurowane i stanowiące znakomite przykłady udanej rewitalizacji – miejsca i obiekty z niezwykłą przeszłością. Ich przywrócenie do dawnej świetności jest świadectwem wielkich zmian i możliwości, jakie otworzyły się przed Polską w ciągu 25 lat od transformacji. Nieprzemijająco piękne, są wizytówką Polski w zjednoczonej Europie i znakiem historii. Wystawa będzie prezentowana w dniach 9 maja – 30 września w Pałacu Krobielowice, Krakowie i Warszawie.

Lokalizacja