Obchody wojewódzkie

 • Obchody Święta Wolności w województwie małopolskim, 4 czerwca 
  Organizatorem obchodów jubileuszu pierwszych wolnych wyborów jest Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wiele atrakcji na terenie całego rejonu: konkursy, gry miejskie, pikniki, quizy, wystawy i warsztaty. W ramach obchodów odbędzie się projekt „2014! Młodzi dla Wolności”, podczas którego uczniowie krakowskich szkół i inni uczestnicy będą mieli szansę lepiej zrozumieć i bardziej docenić wartość wolności.
 • Gala z okazji Święta Małopolski oraz cykl czterech koncertów pod nazwą „Dziękujemy za wolność”, 7 czerwca - Nowy Sącz i Chrzanów, 8 czerwca - Nowy Targ i Tarnów 
  W ramach obchodów 25-lecia wolności, Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje Galę z okazji Święta Małopolski oraz cykl czterech koncertów pod nazwą „Dziękujemy za wolność”. Koncerty odbędą się 7 czerwca w Nowym Sączu i Chrzanowie, a 8 czerwca w Nowym Targu i Tarnowie. Koncerty odbędą się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Kraków

 • Kraków, „Pokolenie przemian-pokolenie wolności. Solidarni na drodze do wolności”, 13-16 października

   Z okazji obchodów 25-lecia wolności zaplanowano warsztaty i konferencję „Pokolenie przemian-pokolenie wolności. Solidarni na drodze do wolności”. Celem warsztatów i konferencji jest zaangażowanie szerokiego kręgu osób reprezentujących różne obszary nauk, różne kraje, kultury i pokolenia, w dyskusję dotyczącą przemian ustrojowych jakie miały miejsce w Polsce i Europie 25 lat temu. Projekt zakłada utworzenie 5 grup tematycznych: ekonomia, kultura, media, prawo i nauki społeczne. W warsztatach wezmą udział studenci z Polski, a także z Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Ukrainy, Białorusi oraz studenci z Niemiec. Konferencja została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.

 • Kraków, Oblicza Wolności | Grafika polska XX i XXI wieku, Wystawa pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia Wolności, 20 lutego – 20 marca Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie przygotowało wystawę Oblicza Wolności | Grafika polska XX i XXI wieku. Są na niej prezentowane prace ponad 40 polskich grafików, a nawiązują one do trzech wymiarów wolności: politycznej, przekonań oraz wewnętrznej – dotyczącej godności człowieka. Narracja wystawy dotyczy ukazania polskiej transformacji: od opresyjności systemu totalitarnego po nową rzeczywistość XXI wieku. W wystawie biorą udział artyści kilku generacji: mistrzowie, pokolenie przełomu i urodzeni po 1989 roku. Prezentowane prace obejmują okres 1980 – 2012. W sumie 44 artystów prezentuje ponad 70 prac.
 • Kraków, Konferencja "Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty", Międzynarodowe Centrum Kultury, 4-6 czerwca 
  W dwudziestopięciolecie rozpoczęcia przemian ustrojowych Międzynarodowe Centrum Kultury podejmie debatę na temat zmian w postrzeganiu siebie i innych, problematyki tożsamości narodowej i kwestii związanych z dialogiem międzykulturowym. Zapoczątkowaniem tych tematów była zorganizowana przez MCK w 1993 r. na początku polskiej transformacji konferencja „Narody i stereotypy”. W ramach programu tegorocznej konferencji odbędą się specjalne sesje przygotowane przez członków polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. A. Lindh. We współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym zorganizowane będą wydarzenia artystyczne i literackie otwarte dla szerokiej publiczności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Kraków, VII Konferencja Krakowska, czerwiec 
  Konferencje Krakowskie to coroczne spotkania ekspertów z zakresu ekonomii, socjologii i politologii z przedstawicielami władz centralnych i samorządowych. Mają na celu próbę odpowiedzi na pytania związane z przyszłością Polski i Europy oraz perspektywami rozwoju Unii Europejskiej, Polski i jej regionów. Tegoroczna, VII Konferencja Krakowska odnosić się będzie do problematyki polityki międzynarodowej i miejsca i roli Polski w relacjach z partnerami zagranicznymi, w kontekście zmian ustrojowych roku 1989.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • „Świadkowie 25-lecia” projekt Radia Kraków 
  Od 7 lutego w ramach akcji Radia Kraków mieszkańcy Krakowa i Małopolski mogą dzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z rokiem 1989 i przemianami demokratycznymi. Świadectwa w wersji dźwiękowej i tekstowej są na bieżąco publikowane na stronie Radia Kraków i emitowane na antenie Radia.
  Do czerwca na antenie Radia Kraków i na jego stronie internetowej odbędzie się dużo rozmów, debat i dyskusji o wydarzeniach, znaczeniu i perspektywach ćwierćwiecza polskiej wolności. Zaplanowane są też wydarzenia artystyczne – na antenie i w Studiu im. Romany Bobrowskiej oraz słuchowisko „Nienawidzę” na podstawie fragmentów sztuki Marka Koterskiego w wykonaniu Krzysztofa Globisza. W okresie do Święta Wolności, przez cztery miesiące, na antenie Radia Kraków zaprezentowanie zostanie lista 100. największych hitów wolnej Polski, wybranych przez Piotra Metza, kierownika Redakcji Muzycznej Radia Kraków, spośród których słuchacze wybiorą 25. hitów 25-lecia na radiową płytę „Kocham wolność. Polska muzyka 25-lecia”.
  Więcej informacji na stronie Radia Kraków. http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/DWOZ-9G2FC2
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Kraków, wystawa czasowa „Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty, 29 kwietnia - 5 października
  Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty przygotowuje wystawę „Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej”, która zaprezentuje wkład mieszkańców tej dzielnicy w odzyskanie wolności w 1989 roku. Głównym założeniem wystawy jest przedstawienie okoliczności działania opozycji w Nowej Hucie.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Kraków - Obchody 25-lecia wolności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, czerwiec
  W czerwcu br. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie organizuje obchody 25-lecia Wolności. Zaplanowano m.in. debatę (4 czerwca), bieg AGH na dwóch dystansach: 6 i 12 km (14 czerwca) oraz wystawę „AGH lata 80. – na drodze do demokracji” (1–14 czerwca 2014 r.).
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Kraków, I Międzynarodowa Konferencja Mediów Publicznych „Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy”, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury, Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów, 4-5 czerwca.
  Z okazji obchodów 25-lecia wolności oraz rocznicy 650-lecia powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego planowana jest I Międzynarodowa Konferencja Mediów Publicznych pt. „Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy”. W dniach 4-5 czerwca odbędzie się pierwsza (polska) część Konferencji, następnie – część druga (międzynarodowa). W czasie obrad przewidziany jest „Okrągły stół mediów” zakończony podpisaniem „Krakowskiej Deklaracji Mediów Publicznych”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Kraków, projekt edukacyjno-jubileuszowy „Historia fotografią pisana - nasza wspólna wolność”, 1 kwietnia – 31 czerwca 
  Organizatorem przedsięwzięcia jest krakowskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”. Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie bliższego poznania historii Polski oraz wspólne świętowanie jubileuszu 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty i wycieczki edukacyjne dla młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie do miejsc związanych z historią walk o polską wolność, sesja fotograficzna, która obrazować będzie wydarzenia poprzedzające wybory z 1989 r. oraz wystawa fotografii. Akcja ma również uwrażliwić mieszkańców Krakowa na sytuację osób niepełnosprawnych. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Gmina Grybów

 • Gmina Grybów - „Dąb Wolności” , Park miejski, 3 maja
  Podczas miejsko-gminnych obchodów Święta Konstytucji zostanie zasadzony Dąb Wolności w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia przemian ustrojowych. W uroczystości uczestniczyć będą zagraniczni goście oraz przedstawiciele miast partnerskich: VEĽKÝ ŠARIŠ (Słowacja), NYÍRTELEK (Węgry), RAKOSZYNO (Ukraina).
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Krynica

 • Krynica - 25-lecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2-4 września
  W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodzi jubileusz 25-lecia działalności, ściśle związany z 25-leciem przemian ustrojowych. Planowane obchody zakładają organizację jubileuszowego spotkania 10 czerwca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej oraz udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (2-4 września) i na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (14-17 października). Jubileusz odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Nowy Sącz

 • Nowy Sącz, Debata pt. „Dlaczego Wolność trzeba pielęgnować?”, 10 listopada
  Gośćmi debaty będą poseł na Sejm Andrzej Czerwiński oraz członek NSZZ "Solidarność" Ziemi Sądeckiej Marek Strzałkowski. Przedstawią oni własną interpretację pojęcia wolność. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Debata odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Radłów

 • Pierwszy Światowy Zjazd Radłowian, 22 czerwca Wydarzenie ma na celu zaakcentowanie dumy z wybitnych osób wywodzących się z ziemi radłowskiej. Na uroczystości zaproszone zostaną m.in. znane osoby związane z gminą Radłów. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Olkusz

 • Olkusz, „25 lat Wolność - Freiheit (1989-2014)”, 4 i 13 czerwca
  Organizatorem przedsięwzięcia jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, wydarzeniu patronuje Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży „Razem 89”.
  Obchody Święta Wolności w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu przebiegać będą pod hasłem „25 lat Wolność - Freiheit (1989-2014)”. Z tej okazji w placówce odbędzie się szereg wydarzeń: lekcja wolności, pokaz filmu dokumentalnego, koncert, a także spotkanie młodzieży IV LO z zaproszonymi gośćmi - Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz, Starostą Powiatu Olkuskiego, Posłami na Sejm RP Lidią Gądek i Jackiem Osuchem oraz Prezesem Stowarzyszenia Miast Partnerskich Olkusz - Schwalbach.
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności organizatorzy planują również spotkanie licealistów z posłami na Sejm, wybranymi w 1989 r. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Bukowina Tatrzańska

 • Bukowina Tatrzańska, 6-8 marca 2015 r.
  XV Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich
  „Rozwój rynku kapitałowego polską racją stanu”
  Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie standardów relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Lokalizacja