Obchody wojewódzkie

 • Mazowieckie, audycje radiowe Radia Hobby
  W ramach obchodów 25-lecia wolności lokalna rozgłośnia Hobby 89,4 FM wyemituje cykl cotygodniowych audycji – reportaży i wywiadów z uczestnikami wydarzeń roku 1989. Dodatkowo na stronie internetowej radia umieszczane będą artykuły związane z rocznicą. Akcja została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Watra Wolności, 7-8 kwietnia 
  Watra Wolności, to uroczystość społeczna, która ma na celu uczczenie 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce. Organizatorzy planują przepłynąć armadą kilkunastu łodzi w wystroju galowym wzdłuż brzegów stolicy. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Warszawa

 • Warszawa, 21 listopada 2014
  Konferencja na temat Informacji Publicznej

  Celem konferencji było popularyzowanie tematyki i prawa do dostępu do informacji publicznej. Konferencja była częścią projektu „Aktywny Obywatel To Ja” , który ma na celu angażowanie obywateli w życie publiczne i zachęcanie do większej aktywności obywatelskiej.
 • Warszawa, 29 października 2014 r.
  Dyskusja Areopagu Sportowego pt. "Kto w obecnych czasach chce organizować igrzyska olimpijskie?"
  Areopag Sportowy to dyskusja w gronie młodzieży na tematy sportowe w kontekście społecznym, ekonomicznym, gospodarczym i politycznym. Wydarzenie to, skierowane jest do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz do studentów uczelni wyższych. Goście i dyskutanci rozmawiali o kwestiach powiązanych z organizowaniem najważniejszej imprezy sportowej czterolecia.
 • Warszawa, 23-24 października 2014 r
  Konferencja Warsaw Capital Market Summit 2014
  Warsaw Capital Market Summit 2014 to międzynarodowa konferencja poświęcona rynkom kapitałowym w Polsce i w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. W tym roku tematyka konferencji, koncentrować się będzie na najważniejszych wydarzeniach i największych wyzwaniach dla rynków kapitałowych w najbliższych latach. Podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele największych instytucji finansowych oraz administracji będą wymieniać się doświadczeniami, a także szukać optymalnej drogi rozwoju dla regionu.
 • Warszawa, 12 września 2014
  Konferencji „Ćwierć wieku wolności”
  Z okazji 25-lecia powołania Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera, na Uniwersytecie Warszawskim została zorganizowana konferencja „Ćwierć wieku wolności”, poświęcona podsumowaniu polskiej wolności oraz wnioskom na przyszłość. Dyskusja dotyczyła 25-lecia polskiej transformacji z perspektywy politycznej, społeczno-gospodarczej oraz kulturowej. Prelegentami byli m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Aleksander Smolar, Agnieszka Holland, Maciej Englert, Antoni Dudek.
 • Warszawa, III Kongres Samorządów GMINA 2014, listopad                                                                                                                                Kongres Samorządów GMINA 2014 organizowany jest w ramach Targów GMINA 2014. Podczas Kongresu przyznana zostanie NAGRODA FUNDAMENT „RZECZPOSPOLITEJ” im. MICHAŁA KULESZY. Kongres został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, Kongres Makroekonomiczny „Parkietu”, listopad
  Kongres Makroekonomiczny „Parkietu” jest przedsięwzięciem wieńczącym obchody 20-lecia Gazety Giełdy „Parkiet”. Głównymi tezami Kongresu będzie analiza gospodarki w ciągu ostatnich 20. lat i perspektywa na dwie kolejne dekady oraz podsumowanie 2014 roku i spojrzenie na 2015 rok. Kongres został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, Konferencja „Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989-2014”, 3 października                         Konferencja „Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989-2014” zaprezentuje działania i inicjatywy na polu edukacji narodowej, podejmowane w minionym 25-leciu przez środowiska rodziców nauczycieli i osoby zainteresowane przyszłością kraju i polskiej oświaty. Organizatorzy konferencji chcą pokazać jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed polską szkołą. Konferencja została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, Drzewo Wolności, październik Z okazji obchodów 25-lecia Wolności zaplanowano wydarzenie edukacyjno-informacyjne Drzewo Wolności - instalację artystyczną z drewna i wikliny. Na symbolicznym drzewie zostaną rozwieszone biało-czerwone liście z nadrukowanym hasłem DRZEWO WOLNOŚCI i logotypami partnerów (Lasów Państwowych i Miasta Stołecznego Warszawy). Wydarzenie będzie miało charakter plenerowy i otwarty dla mieszkańców Warszawy.
 • Warszawa, 25-lecie Oświaty Niezależnej, 10 października
  W ramach obchodów Święta Wolności w Warszawie zaplanowano konferencje, która ma na celu pokazanie rosnącej skali i znaczenia oświaty niezależnej. Organizatorzy planują omówić najważniejsze problemy systemu edukacji oraz wykazać znaczenie dalszego rozwoju szkół niezależnych zarówno dla społeczności lokalnych i dla całego kraju, szczególnie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju kapitału społecznego w Polsce. Ponadto, wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa ukazująca historię oświaty niezależnej oraz jej różnorodność i najważniejsze dokonania. Konferencja odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, 8-15 września
  VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest okazją do przyjrzenia się dorobkowi sektora pozarządowego ostatnich 25 lat. Wiodącym wydarzeniem VII OFIP-u jest Forum, które odbędzie się 14-15 września br. na Uniwersytecie Warszawskim. Towarzyszą mu wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich. Forum zostało objęte Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
 • XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Warszawa, rok szkolny 2014/2015
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności w Polsce odbędzie się XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji”. Głównym celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto, w tym roku tematyka olimpiady przybliży młodzieży problematykę przemian społeczno – ekonomicznych na tle najnowszej historii Polski. Olimpiada została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, Obchody konferencja w Fabryce Trzciny – 8 lipca 2014 r.
  W ramach obchodów Święta Wolności w warszawskiej Fabryce Trzciny odbędzie się konferencja „25 lat wolności, 15 lat w NATO, 10 lat w UE – wkład Fundacji im. Friedericha Eberta w proces udanej transformacji w Polsce”. Organizatorzy pragną poprzez przedsięwzięcie dokonać bilansu ćwierćwiecza polskiej transformacji oraz przeanalizować możliwości współpracy Polski z Niemcami. W wydarzeniu udział wezmą m. In. Aleksander Kwaśniewski, były Prezydent RP oraz Adam Krzemiński, redaktor tygodnika „Polityka”. Debata będzie tłumaczona symultanicznie na język niemieck
 • Piknik wolności w Warszawie, 5 lipca
  W ramach Obchodów 25-lecia Wolności zaplanowano piknik na Stadionie Polonii w Warszawie (5 lipca 2014). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w celu uhonorowania 25 lat polskiej wolności, a także 238 lat amerykańskiej niepodległości. Organizatorem wydarzenia jest Amerykańska Izba Handlowa w Polsce.
 • Warszawa, Forum Inwestycyjne „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, 17-18 października
  W związku z jubileuszem 20-lecia „Parkietu” organizatorzy zaplanowali Forum Inwestycyjne „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Gazeta Giełdy „Parkiet” jest wydawnictwem ściśle związanym z rynkiem kapitałowym oraz aktywnie wspierającym rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki. Wydarzenie będzie platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń dla praktyków i przedstawicieli branży finansowej. Podczas forum zaproszeni goście wspólnie z ekspertami będą mogli zastanowić się nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi rynku kapitałowego. Forum odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, „Spotkanie z francuskim kurierem Solidarności”, 11 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia organizowane jest w Instytucie Francuskim w Warszawie wydarzenie francusko-polskie, którego głównym tematem będzie pomoc Francji dla demokratycznej opozycji w Polsce w latach 80. Centralnym punktem będzie spotkanie z „łącznikiem” Solidarności w latach 80-tych. - zdemaskowanym podczas ósmego transportu materiałów drukarskich dla podziemnej opozycji, skazany na dwa lata i zatrzymany ponad trzy miesiące w szczecińskim więzieniu.
  Podczas spotkania zaprezentowana zostanie książka dr Ptaszyńskiego pt. „Jacky Jean Etienne Challot – Przyjaciel Solidarności” zawiera ona część dokumentalną opartą na różnorodnych źródłach oraz odtworzone przez bohatera zapiski więzienne, a także DVD filmu dokumentalnego TVP2. Spotkanie odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, Wystawa „Solidarité. France – Pologne”, 3-14 czerwca
  Organizatorem przedsięwzięcia, które odbędzie się w Galerii Kordegarda jest Narodowe Centrum Kultury. Wystawa prezentuje historię francuskiego wsparcia dla przemian demokratycznych w naszym kraju od lat 70. do schyłku PRL-u i wyborów 1989 r. Tematami ekspozycji będą m.in. sierpień ’80 i francuska pomoc dla „Solidarności”, wprowadzanie stanu wojennego oraz reakcja Francuzów na pierwsze wolne wybory w Polsce.
 • Warszawa, debata „Polska demokracja – bilans ćwierćwiecza”, 12 września
  W 25. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej organizuje debatę, której głównym tematem będzie obraz polskiej demokracji w ostatnich 25 latach. Przedsięwzięcie stanowi podsumowanie wyników projektu „Demokratyczny Audyt Polski”, kierowanego przez Radosława Markowskiego. Organizatorzy planują, by w przedsięwzięciu udział wziął również Prezydent RP Bronisław Komorowski, którego wystąpienie rozpocznie konferencję.
 • Warszawa, XX plebiscyt nagród Złotego Inżyniera, Naczelna Organizacja Techniczna, ogłoszenie konkursu 25 marca,
  Jubileuszowa edycja plebiscytu nagród Złotego Inżyniera odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.
 • Warszawa, konferencja "Poland Transformed, wręczenie nagrody Poland Today Business Award- celebrating 25 years of successful transformation", 28 maja i 3 grudnia 2014 roku 
  Konferencja Poland Transformed pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności odbędzie się 28 maja 2014 w Warszawie. Konferencja ma pokazać sukces polskiej transformacji z międzynarodowej perspektywy. Wydarzenie skierowane jest do polskich i zagranicznych liderów biznesu, ekonomistów, ambasadorów, szefów izb handlowych oraz przedstawicieli stref ekonomicznych. Weźmie w niej udział 50 dziennikarzy ekonomicznych z całego świata.
  3 grudnia 2014 w Warszawie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród największym „trasformatorom” ostatniego 25-lecia. Jury złożone z polskich i zagranicznych ekspertów rynku wskaże firmy, które zasługują na statuetkę Poland Today Business Award.
   
 • Warszawa, konferencja "25 lat transformacji, 15 lat w NATO, 10 lat w Unii Europejskiej". Analizy i podsumowania, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 4 kwietnia 
  W tym roku tematem Konferencji Centrum Europejskiego UW będzie pogłębiona refleksja nad przełomowymi momentami najnowszej historii Polski, którymi są bez wątpienia wydarzenia roku 1989, przystąpienie do NATO i akcesja do Unii Europejskiej. Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytania: Jak na wydarzenia przełomu wieków patrzymy dziś, z bezpiecznej i wygodnej perspektywy kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Jakie wyzwania stoją przed Polską w perspektywie kolejnych lat? Konferencja odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, międzynarodowa konferencja Warsaw Forum 2014. "25 Years Back and Ahead: Changes, Challenges, Chances", czerwiec 2014 r. 
  Konferencja Warsaw Forum 2014. "25 Years Back and Ahead: Changes, Challenges, Chances" stypendystów programu Marshall Memorial Fellowship Fundacji The German Marshall Fund of the United States odbędzie się w czerwcu. Celem konferencji będzie dyskusja na temat sukcesów polskiej transformacji. Ponadto w programie konferencji przewidziane są panele związane z zagadnieniami procesów demokratycznych, relacjami transatlantyckimi i bezpieczeństwem energetycznym. Uczestnikami będą stypendyści Marshall Memorial Fellowship. Wydarzenie zostało objęte okolicznościowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, XX edycja Nagród „Byki i Niedźwiedzie” i „Złote Portfele” Gazety Giełdy „Parkiet”, 19 marca
  Tegoroczna, jubileuszowa Gala wręczenia Nagród „Byki i Niedźwiedzie” i „Złote Portfele” Gazety Giełdy „Parkiet” odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.
   
 • Warszawa, Konferencja poświęcona nadzorowi nad rynkiem finansowym
  W jubileuszowym roku ćwierćwiecza wolności Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi organizuje konferencję poświęconą nadzorowi nad rynkiem finansowym. Konferencja odbędzie się na jesieni 2014 roku. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, wystawa Oddziału IPN w Łodzi pt. „Pamiętny rok 1989”, XL Liceum Ogólnokształcące, 24 marca - 6 kwietnia

 • Warszawa, wystawa Oddziału IPN w Łodzi pt. „Pamiętny rok 1989”, XLII Liceum Ogólnokształcące, 30 maja - 6 czerwca

 • Warszawa, „Konferencja z okazji 25 rocznicy wprowadzenia przemian rynkowych w Polsce”, Szkoła Główna Handlowa, listopad
  Konferencja będzie miała na celu upamiętnienie 25. rocznicy przemian ustrojowych i gospodarczych. Wydarzenie zakłada udział szeroko rozumianego środowiska ekonomistów. Organizatorami konferencji są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, "Zwycięstwo demokracji - 1989 rokiem wielkich przemian w Polsce", Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, 6 lutego - 4 czerwca 
  Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich oraz mających na celu budowanie tożsamości narodowej i europejskiej. Projekt adresowany jest do młodzieży ursynowskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz do ich rodziców i całej społeczności lokalnej.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, Jubileuszowa Konferencja z okazji 25-lecia kierowania nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą „25 lat nauczania języka polskiego za granicą i jego wpływ na proces podtrzymywania więzi Polonii z Krajem”, 23 czerwca
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, Debata „25 lat polskiej demokracji”, 7 kwietnia 
  Debata „25 lat polskiej transformacji” to podsumowanie ćwierćwiecza wolności i dyskusja z udziałem ekspertów o scenariuszach na kolejną dekadę. Uczestnikami będą m.in. Rafał Antczak, prof. Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Grzegorz Kołodko, Adam Maciejewski i prof. Witold Orłowski.
   
 • Warszawa, projekt „Szlak Solidarności” Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów”, 4 czerwca – 13 grudnia
  Inicjatywa ma na celu wskazanie, opisanie oraz przedstawienie w formie multimedialnej (aplikacje, strona internetowa) miejsc związanych z powojenną historią ruchów wolnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu Solidarność. Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, konferencja naukowa „Polska transformacja a przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej”, Szkoła Główna Handlowa, 19 listopada
  Środowisko ekonomistów największych polskich uczelni ekonomicznych w 25. rocznicę transformacji organizuje konferencję, podczas której eksperci będą omawiać reformy systemowe i przemiany gospodarcze po roku 1989. Konferencja odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, debata „25 lat polskiej transformacji”, Giełda Papierów Wartościowych, 7 kwietnia
  Debata „25 lat polskiej transformacji” zorganizowana zostanie przez THINK THANK Ośrodek Dialogu i Analiz w budynku Giełdy Papierów Wartościowych. W kontekście 25-lecia przemian ustrojowych i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej debata będzie stanowić podsumowanie polskiej transformacji. Podczas konferencji odbędzie się także dyskusja z udziałem ekspertów o scenariuszach na kolejną dekadę. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, oficjalne obchody 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego
  Fundacja Róbmy swoje dla kultury i Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego organizują szereg wydarzeń związanych z 10. rocznicą śmierci Jacka Kaczmarskiego. Inicjatywy odbędą się w Warszawie, Gdańsku i Kołobrzegu. Przedsięwzięcia będą realizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności i Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy w Warszawie.
  W dniach 10-13 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbędą się liczne wydarzenia, m.in.: Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” (L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie), koncert kwartetu ProForma „Kaczmarski BEZ CENZURY” (ul. Mysia 3) i recital Jacka Bończyka „Kaczmarski-subiektywnie” (Muzeum Historii Żydów Polskich). 8 czerwca w teatrze Ateneum będzie można wysłuchać koncertu „Dwadzieścia pięć lat później”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, „Festyn Rodzinny – Święto Wolności”, Zespół Szkół nr 56 w Warszawie, 31 maja
  Wydarzenie ma na celu upamiętnienie 25-lecia przemian demokratycznych oraz podsumowanie zainicjowanego przez Radę Rodziców projektu „Wolność: kocham i rozumiem”. Projekt Festynu, przez zabawę i naukę, ma wzmocnić budowanie więzi i poczucie wspólnoty. Konkursy, gry i zabawy sportowe dla młodzieży to sposób na zainteresowanie młodego pokolenia tematem przemian 25-lecia i wolności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa. Tegoroczna edycja festiwalu Karuzela Cooltury pod hasłem „Marzenia i bariery” odbędzie się na warszawskiej plaży „Poniatówka” obok Stadionu Narodowego w dniach 30-31 maja. W czasie dwudniowego festiwalu odbędą się liczne panele dyskusyjne z udziałem znanych postaci z różnych środowisk zarówno z Polski, jak i z Niemiec, ponadto planowane są: koncerty, spektakle, pokazy filmowe, wystawy, i in. Tematem przewodnim tegorocznej edycji imprezy będzie podsumowanie wydarzeń sprzed 25 lat. Festiwal odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa - 25-lecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 10 czerwca
  W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodzi jubileusz 25-lecia działalności, ściśle związany z 25-leciem przemian ustrojowych. Planowane obchody zakładają organizację jubileuszowego spotkania 10 czerwca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej oraz udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (2-4 września) i na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (14-17 października). Jubileusz odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa - „Żoliborska jesień 89” – konkurs fotograficzny, 8 kwietnia - 8 maja 
  Konkurs fotograficzny „Żoliborska jesień 89” ma za cel wyłonienie najciekawszych zdjęć dokumentujących kampanię wyborczą i wybory w 1989 roku na Żoliborzu. Adresowany będzie do wszystkich osób, które dysponują prawami autorskimi do zgłaszanych zdjęć. Nagrodą w konkursie będzie promocja zdjęć na wystawie w galerii plenerowej „przystanek”. Zdjęcia i wyniki konkursu będą zamieszczone na stronach internetowych Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia i Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Filharmonia Narodowa w Warszawie, „Czerwcowa Gala Wolności”, 10 czerwca 
  W ramach obchodów 25-lecia wolności odbędzie się koncert „Czerwcowa Gala Wolności” w Filharmonii Narodowej. Organizatorem wydarzenia jest Naczelna Rada Adwokacka. Na scenie wystąpi śpiewaczka Małgorzata Walewska, towarzyszyć jej będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Koncert uzyskał Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, Seminarium „Obrońcy polityczni a droga do wolności”, 3 czerwca 
  Naczelna Rada Adwokacka i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizują spotkanie studentów prawa z obrońcami politycznymi czasów PRL-u. Gośćmi seminarium będą m.in. adw. Jacek Taylor, adw. Ewa Milewska-Celińska i adw. Czesław Jaworski. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, Obchody Święta Wolności Polskiej Agencji Prasowej (PAP)
   "25 lat polskich przemian – Fotokronika PAP", maj  
  - w ramach obchodów 25-lecia Wolności Polska Agencja Prasowa zaprezentuje wystawę 150 zdjęć z lat 1989-2014. Ekspozycję będzie można oglądać na warszawskiej Pradze, w budynku dawnej drukarni przy ulicy Mińskiej 65. Wystawa będzie udostępniona przedpremierowo 17 maja 2014 r. podczas Nocy Muzeów, a następnie - od 29 maja br. Wystawa odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
  29 maja - w ramach przedsięwzięcia organizatorzy przewidzieli wiele wydarzeń: w Centrum Prasowym PAP zaplanowano debatę na temat 25-lecia polskich przemian, w której udział wezmą m.in. Jerzy Buzek i Henryka Bochniarz, a także uroczyste wręczenie nagród „Pióra Wolności” dla zasłużonych dziennikarzy i fotoreporterów.
   
 • Warszawa, konferencja „Przywództwo, Edukacja i Innowacja” (Leadership, Education and Innovation), Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, 15-16 maja
  W dniach 15-16 maja br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Przywództwo, Edukacja i Innowacja” (Leadership, Education and Innovation) zorganizowana w związku z obchodami 55-lecia działalności Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz 25-lecia wolności. Na 16 maja zaplanowany jest panel dyskusyjny poświęcony roli przemian ustrojowych w Polsce i ich znaczenia dla całego regionu: „Demokracja w Polsce i jej wpływ na Europę Wschodnią”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, obchody 25-lecia wolności, 3 czerwca
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Historyczne „Mówią Wieki” i Gutek Film Sp. z. o.o. wspólnie organizują obchody 25-lecia „Święta Wolności”. Z tej okazji 3 czerwca br. w Warszawie odbędą się okolicznościowe uroczystości. Organizatorzy zaplanowali m.in. wystawę zdjęć pt. „Od Milicji do Policji”, prezentację plakatów wykonanych z okazji Święta Wolności przez uczniów biorących udział w „Turnieju Klas Policyjnych”. Główną częścią uroczystości będzie „Test wiedzy z historii” dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W harmonogramie obchodów zawarto m.in. prezentację środków transportu wykorzystywanych przez Policję po 1990 r. (np. nysa, polonez, motocykle) oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej - „Policja w III Rzeczypospolitej”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, „Święto Spółdzielczości Bankowej”, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, 26-27 czerwca
  W ramach obchodów jubileuszu 25-lecia wolności Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje w placówkach na terenie całego kraju „Święto Spółdzielczości Bankowej”. Centralne obchody odbędą się w Warszawie w dniach 26-27 czerwca 2014r.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, X edycji konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku”, 17 czerwca
  17 czerwca 2014 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się finał jubileuszowej X edycji konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Nagroda jest przyznawana mikrofirmom, które w lokalnych społecznościach z powodzeniem prowadzą tradycyjny lub nowoczesny biznes. Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych podmiotów jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, uroczysty Koncert z okazji 25-lecia Wolności, Teatr Wielki – Opera Narodowa, 4 czerwca
  4 czerwca br. o godz. 17.30 w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej odbędzie się Uroczysty Koncert z okazji 25-lecia Wolności. Orkiestra Teatru Wielkiego pod batutą Jerzego Maksymiuka wykona Symfonię h-moll op. 24 „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego polskiego pianisty i kompozytora, działacza niepodległościowego, premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 r. Koncert objęty został Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, Politechnika Warszawska, całoroczne obchody 25-lecia Wolności
  Politechnika Warszawska włącza się w obchody 25-lecia Wolności. Podczas licznych wydarzeń akademickich w ciągu roku w różny sposób upamiętniany będzie jubileusz polskiej wolności, m.in.17 maja br. podczas parady studenckiej z okazji Juwenaliów; 16 czerwca br. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych; 1 października br. podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015. W sposób szczególny połączone z obchodami 25-lecia Wolności będzie tegoroczne Święto Politechniki, które odbędzie się 14 listopada br. Tego dnia zaplanowano m.in.: uroczyste posiedzenie Senatu z wykładem „25 lat Wolności – Polska w Europie”, zasadzenie "Dębu Wolności" z kapsułą wolności na terenie centralnym PW, dyskusję panelową „25 lat wolności – skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy” z udziałem J. Buzka, O. Dziekońskiego, W. Findeisena, M. Grabskiego, S. Kozieja, J. Woźnickiego. Całoroczne obchody jubileuszu zakończą się 1 grudnia 2014 r. Wielkim Koncertem Wolności z udziałem zespołów artystycznych Politechniki Warszawskiej.
   
 • Warszawa, Dzień Wolnego Wyboru na Bemowie, 4 czerwca
  Datę 4 czerwca Dzielnica Bemowo m.st Warszawy uczci muzycznie. W tym dniu, w Amfiteatrze Bemowo odbędzie się koncert Wojciecha Waglewskiego, Fisza i Emade. W programie koncertu piosenki z płyty "Matka, Syn, Bóg" i wcześniejsze utwory artystów. Informacje na www.bemowo.waw.pl.
   
 • Warszawa, Obchody Święta Wolności Zespołu Szkół nr 16 STO, 29 maja, 4 czerwca i 7 czerwca
  Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, ich rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie. Organizatorzy przygotowali następujące atrakcje: spotkanie gimnazjalistów z Małgorzatą Niezabitowską, rzeczniczką rządu Tadeusza Mazowieckiego (29 maja), nawiązujący do sztuki współczesnej happening artystyczny pt. „Wolność to… możliwość wyboru” i lekcje związane z tematyką pierwszych wolnych wyborów 1989 r. (4 czerwca) oraz piknik „Święto Wolności – Świętem Radości” (7 czerwca).
   
 • Warszawa, 15. edycja Pikniku Olimpijskiego, 7 czerwca
  7 czerwca br. w Warszawie odbędzie się 15. edycja Pikniku Olimpijskiego. Organizowana przez Polski Komitet Olimpijski impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym jest największym tego typu wydarzeniem w regionie., otwarta dla wszystkich impreza. Corocznie gromadzi około 30 tysięcy kibiców i sympatyków sportu z Polski i ze świata. Podczas całodniowej imprezy uczestnicy mogą brać udział w dziesiątkach konkurencji sportowych na terenie parku i wokół Centrum Olimpijskiego.
   
 • Warszawa, VI edycja „Majówki z medycyną”, 25 maja
  VI edycja „Majówki z medycyną” odbędzie się 25 maja br. pod hasłem „Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”. Projekt organizowany jest z myślą o mieszkańcach Warszawy, ma na celu promocję zdrowia oraz osiągnięć medycznych prezentowanych przez kliniki, zakłady, szpitale uniwersyteckie, koła naukowe oraz organizacje studenckie. Przez cały dzień będzie można skorzystać z porad specjalistów oraz zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
   
 • Warszawa, „Film Art & Tourism Festival”, 21 maja
  21 maja br. w Warszawie odbędzie się gala finałowa „ Film Art & Tourism Festival”, podczas której zostaną wręczone nagrody dla twórców najlepszych filmów turystycznych wyłonionych na drodze konkursowej. Tegorocznej 9. edycji festiwalu FilmAT towarzyszyła będzie konferencja pt. „25-lecie Wolności, której droga rozpoczęła się w Polsce”.
   
 • Warszawa, Festiwal „Szpitalna Łączy”, 13-14 czerwca 
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności odbędzie się festiwal „Szpitalna Łączy”, który wpisuje się w oficjalne obchody „Wyłącz system” Domu Spotkań z Historią. Po oficjalnym otwarciu przedsięwzięcia organizatorzy zaplanowali debatę pt. „Słodko-gorzki smak wolności”. Po debacie warszawiacy zostaną zaproszeni do uczczenia 25. rocznicy wolności przy fontannie z czekolady.
   
 • Warszawa, Rozdanie Nagród za szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki, przyznanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. – 21. maja 2014 r.
  Z okazji 25-lecia wolnego rynku w Polsce Bank Handlowy w Warszawie S.A. przyzna nagrody dla przedsiębiorców, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju polskiej gospodarki i biznesu. Celem wyróżnień jest wskazanie firm, które odegrały doniosłą rolę w zmianach ustrojowych i mają pozytywny wpływ na obecną sytuację ekonomiczną w kraju. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
   
 • Warszawa, Dzień Wolności w Parku Militarnym Rembertów, 7 czerwca 2014
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń m.in. występy chórów i orkiestr, gry i zabawy edukacyjne, pokazy grup rekonstrukcji historycznej oraz wyposażenia i wyszkolenia jednostek wojskowych, spotkania z kombatantami i weteranami, a także kiermasz militariów. Co więcej, obiekty muzealne Parku Militarnego Rembertów będą udostępnione dla zwiedzających pod okiem przewodnika.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Obchody Święta Wolności w gminie Pomiechówek, 27 maja 
  Organizatorem przedsięwzięcia upamiętniającego 25-lecia polskiej transformacji i 10-lecia członkostwa Polski w UE jest Wójt Gminy Pomiechówek. 27 maja 2014 r. odbędzie się uroczysta Sesja Rady Gminy połączona z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego. Zaplanowano m.in. podjęcie uchwały upamiętniającej wydarzenia 1989 r., uroczyste wręczenie dowodów tożsamości przedstawicielom tegorocznych 18-latków oraz pamiątkowych tabliczek radnym, którzy decyzją społeczności po raz pierwszy po pamiętnym czerwcu zasiedli w składzie Rady gminy. Tego samego dnia zostanie otwarta wystawa współorganizowana przez gimnazjalistów pt. „25 lat wolności, 10 lat w UE – Pomiechówek wykorzystane szanse”.
   
 • Warszawa, „Bieg Wolności” – 4 czerwca 2014 r.
  W ramach obchodów Święta Wolności czterokrotny Mistrz Olimpijski Robert Korzeniowski 4 czerwca br. organizuje w Warszawie „Bieg Wolności”. Olimpijczyk zaprasza wszystkich chętnych do przebiegnięcia 25 kilometrów na Polu Mokotowskim. „Bieg Wolności” będzie miał charakter otwartego treningu, pozbawionego elementów rywalizacji, a organizatorzy zachęcają do założenia biało-czerwonych strojów. Do biegu można dołączyć w każdym momencie. Mile widziane będą drużyny lub sztafety, które w sumie przebiegną 25 km. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 6.00, zakończenie - na ok 8.30.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Warszawa, „Wieczór dysydentów” Stowarzyszenia Wolnego Słowa – 6. czerwca 2014 r.
  Z okazji Święta Wolności Stowarzyszenie Wolnego Słowa planuje „Wieczór dysydentów”, na którym zainteresowane osoby będą mogły wspominać wydarzenia z 1989 roku oraz debatować nad ich przebiegiem i zmianami, jakie przyniosły. Organizatorzy zapraszają przede wszystkim działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia Solidarnościowego. Spotkanie umili występ zespołu TO I OWO Jerzego Antoszkiewicza.
   
 • Mińsk Mazowiecki - „Święto Wolności oczami dzieci”, 4 czerwca
  4 czerwca, Niepubliczne Przedszkole Funny Kids w Mińsku Mazowieckim organizuje wydarzenie pod hasłem „Święto Wolności oczami dzieci”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim. W ramach inicjatywy powstanie przedstawienie teatralne. 4 czerwca będzie wykonany zostanie Hymn Narodowy, odbędzie się koncert orkiestry dętej oraz poczęstunek dla uczestników.
   

Płock

 • Rok wolności-Płock 1989
  W Płocku odbywa się cykl całorocznych imprez kulturalnych, edukacyjnych i naukowych pod nazwą „Rok wolności-Płock 1989”. To wspólna inicjatywa władz samorządowych, instytucji kulturalnych oraz mieszkańców miasta. Inauguracją obchodów był uroczysty koncert 1 lutego w płockiej Bazylice Katedralnej. Obchody zostały objęte Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia wolności.
  Idea wspólnych obywatelskich obchodów Święta Wolności zakłada zaangażowanie instytucji, organizacji pozarządowych oraz obywateli w uroczystości związane z najważniejszymi dla kraju i społeczności lokalnej wydarzeniami 1989 roku w szerokim kontekście historycznym i społecznym.
  Zamiarem organizatorów jest nie tylko przypomnienie przełomowych wydarzeń, które przywróciły Polsce wolność i demokrację, lecz także upamiętnienie ich uczestników. Poza wydarzeniami okolicznościowymi, takimi jak upamiętnienie obrad Okrągłego Stołu, powstania Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Płocku, pierwszej tury wyborów parlamentarnych, udzielenia wotum zaufania dla rządu Tadeusza Mazowieckiego, organizatorzy zaplanowali również regularne działania dokumentalistyczne i edukacyjne.
 • Płock, Konkurs„25 lat przemian 1989-2014” Ruszył konkurs „25 lat przemian 1989-2014” zorganizowany przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku w ramach obchodów Roku Wolności. Adresatem inicjatywy jest młodzież gimnazjalna z powiatu płockiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu folderu informacyjnego wraz z zaprojektowanym przez siebie logo okolicznościowym „25 lat przemian 1989-2014”. Zgłoszenia szkół są przyjmowane do 30 kwietnia 2014 r., prace można nadsyłać do 23 maja 2014 r. Organizatorzy przewidują rozstrzygnięcie konkursu na przełomie maja i czerwca 2014 r.
 • Płock, Konkurs plastyczny„Polska wczoraj i dziś – 25 lat przemian 1989-2014” Zespół Szkół nr 5 w Płocku organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 5 i 6 płockich szkół podstawowych pod hasłem „Polska wczoraj i dziś – 25 lat przemian 1989-2014”. Prace wykonane dowolną techniką płaską można nadsyłać do 10 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu na przełomie maja i czerwca 2014 r.
 • Płock, wystawa Oddziału IPN w Łodzi pt. „Pamiętny rok 1989”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 14 kwietnia-9 maja

Józefów

 • Józefów, Obchody Święta Wolności Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, 4 i 7–9 czerwca 
  Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie przygotował cykl wydarzeń poświęconych obchodom 25-lecia przemian demokratycznych. Atrakcją obchodów będzie m.in. wystawa malarstwa Stanisława Jerzego Dołżyka „Rękopisy”. Prezentowane prace inspirowane są twórczością Jacka Kaczmarskiego. Wernisaż połączony z koncertem utworów legendarnego „barda Solidarności” w wykonaniu autora obrazów odbędzie się 4 czerwca o godz. 18:00. W sobotę, 7 czerwca rozpocznie się przegląd filmowy pt. „Nasze miejsce na wspólnej Mapie Wolności” w ramach projektu „25 lat wolnych wyborów w Polsce. Kino Wolność”. Wydarzenie realizowane jest pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Organizatorem przeglądu jest Fundacja Kino Polska oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe.

 • Józefów, Miejski Ośrodek Kultury, obchody 25-lecia wolności, czerwiec

  4 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Jerzego Dołżyka „Rękopisy”. Prezentowane prace inspirowane są twórczością Jacka Kaczmarskiego. Wernisaż wystawy zostanie uświetniony koncertem utworów legendarnego „barda Solidarności” w wykonaniu autora obrazów. W dniach 7-9 czerwca odbędzie się przegląd filmowy pt.: „Nasze miejsce na wspólnej Mapie Wolności” w ramach projektu „25 lat wolnych wyborów w Polsce. Kino Wolność”. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną: „Usłyszcie mój krzyk” – reż. M. Drygas, „Moje zapiski z podziemia” – reż. J. Petrycki, „Przesłuchanie” – reż. R. Bugajski, „Fan” – reż. W. Maciejewski, „Mniejsze niebo” – reż. J. Morgenstern, „Ucieczka z kina Wolność” – reż. W. Marczewski. Organizatorem przeglądu jest: Fundacja Kino Polska oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe.

Kozienice

 • Kozienice, obchody 25-lecia wolności, maj – czerwiec
  W Kozienicach planowane są m.in.: marsz obywatelski, wystawa w Muzeum im. T. Mikockiego „Fenomen Solidarności”, wystawy prac plastycznych.

Wyszków

 • Wyszków, uroczystość z okazji 25-lecia wolności
  4 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik odbędzie się uroczystość z okazji 25-lecia pierwszych wolnych wyborów. Gościem honorowym będzie senator Jan Chodkowski.

Radom

 • Radom, Ogólnokształcące Liceum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi w Radomiu, marzec – maj 2014
  Zespół projektowy Młodego Obywatela, w skład którego wchodzą uczniowie liceum, wziął udział w spotkaniu z Panem Wiesławem Mizerskim, społecznikiem radomskiego środowiska obywatelskiego, uczestnikiem protestu internowanych 13 XII 1981 roku. W ramach projektu trwają prace nad filmem dokumentalnym „Miasto Buntowników”, którego premiera przewidziana jest na czerwiec 2014 roku. Film będzie dotyczyć wydarzeń radomskich i drogi do wolności, a także wolnych wyborów.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Serock

 • Serock, IX Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG, 5 – 6 listopada 2014 r.
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności oraz 25-lecia istnienia rynku kapitałowego w Serocku zaplanowano Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Podczas dwudniowego kongresu odbędzie się m.in. wykład inauguracyjny, dyskusje panelowe, charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, a także dwie tury warsztatów tematycznych. W tym roku przypada dziewiąta edycja spotkania kadry kierowniczej spółek oraz środowiska rynku kapitałowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kongres został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Serock, Obchody Gminnego Święta Patrona Serocka – „Wojciechowe świętowanie”, Urząd Miasta i Gminy w Serocku (1-2 czerwca) 
  1 czerwca odbędą się obchody związane ze Św. Wojciechem, patronem Serocka. 2 czerwca zorganizowana zostanie konferencja pt. „25-lecie Wolności” podsumowująca minione 25 lat polskich przemian. Na serockim rynku będzie można obejrzeć także wystawę dotyczącą 25-lecia wolności, która będzie prezentować życie gminy oraz zdjęcia z minionych 25 lat. Ponadto odbędzie się uroczysta msza święta oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej. Współorganizatorem obchodów jest Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Podkowa Leśna

 • Podkowa Leśna - Rowerowy Rajd Wolności, 7 czerwca
  7 czerwca br. w Podkowie Leśnej odbędzie się Rowerowy Rajd Wolności. Trasa rajdu przebiega przez miejsca związane z historią 1989 r. – miejsca tajnych spotkań, drukarń i in. Planowane są także inscenizacje historyczne i happeningi.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Grodzisk Wielkopolski

 • Grodzisk Mazowiecki - Piknik Demokracji, 7 czerwca
  7 czerwca 2014r. w Parku im. hr Skarbków w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się Piknik Demokracji - ogólnodostępna impreza plenerowa w ramach obchodów Święta Wolności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Tłuszcz

 • Tłuszcz, „4 czerwca 1989 r. Pamiętajmy”, 4 i 7 czerwca 
  W ramach obchodów Święta Wolności 4 czerwca Fundacja Inicjatywa 218 organizuje na stacji kolejowej w Tłuszczu happening. Na uczestników wydarzenia czeka wiele atrakcji, m.in. grupa rekonstrukcyjna oraz wystawa plakatów, ulotek i zdjęć związanych z wyborami. Kolejnym punktem obchodów będzie wystawa prac autorstwa Michała Piotrkowicza o tematyce solidarnościowej i koncert twórczości Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Artura Kaczorka. 7 czerwca zaplanowana jest gra miejska związana z wyborami 1989 r. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Nasielsk

 • Nasielsk, „Lekcja Wolności – Dobry Obywatel” – 5 czerwca 2014 r.

  Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku z okazji 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce zorganizowała „Lekcję Wolności – Dobry Obywatel”. Było to wydarzenie, powiązane z aktywnością Stowarzyszenia Europa i My na terenie gminy Nasielsk w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasz Głos, Masz Wybór”.

Kajetany

 • Kajetany, 12 lipca
  W ramach obchodów 25-lecia Święta Wolności, w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, zaplanowano rodzinne spotkanie ludzi sukcesu. Akademia Polskiego Sukcesu wraz z prezydentem Henrykiem Skarżyńskim wręczyła Złote Medale z Diamentami sześciu laureatom autentycznego sukcesu w wolnej Polsce. Dzięki nagrodom i wyróżnieniom organizatorzy mieli okazję docenić najwybitniejsze jednostki nowej Polski w różnych sferach życia.
   

Lokalizacja