Obchody wojewódzkie

 • Osobnica, Szczebnie, Trzcinica, Wawrzyce (gmina Jasło), 8 maja–20 czerwca, „Razem - ponad podziałami” – obchody 25-lecia wolności, przystąpienia Polski do UE i NATO.
  W ramach Święta Wolności w gminie Jasło odbędzie się szereg wydarzeń artystycznych i edukacyjnych: Warzyce (8 maja) – młodzieżowy spektakl teatralny; Szczebnie (9 maja) – spotkanie młodzieży z historykami i działaczami społecznymi „Solidarności '89”; Trzcinica (15 maja) – uroczyste biennale połączone z wystawą i spotkaniem ze świadkami wydarzeń z 1989 r.; Szczebnie (26 maja) – uroczystość połączona z podsumowaniem konkursu na plakat o wolnych wyborach oraz koncert poetycki „Gdy runą mury...”; Osobnica (4 czerwca) – podsumowanie konkursu wiedzy o UE, wystawa i koncert poetycki; Szczebnie (6 czerwca) – spotkanie z filmem, wieczór wspomnień o premierze Tadeuszu Mazowieckim i Jacku Kuroniu; Szczebnie (16–20 czerwca) – wystawa fotografii „Razem-ponad podziałami”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Lubaczów

 • Lubaczów, Obchody Święta Wolności, 4 czerwca
  W ramach przedsięwzięcia odbędą się Obrady Okrągłego Stołu, podczas których zostanie przeprowadzona dyskusja obejmująca następującą tematykę: świadkowie wydarzeń; czas przemian; spadkobiercy; wolność jest nam zadana, wolność jest w nas. Zaplanowano także odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Ratuszu oraz wspólne śpiewanie pieśni narodowych i patriotycznych przez uczestników uroczystości.

Przemyśl

 • Przemyśl, Konferencja „Czerwiec ’89 - początkiem drogi do wolności”, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 4-5 czerwca
  W dniach 4-5 czerwca 2014 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbędzie się konferencja popularno-naukowa pt. „Czerwiec ’89 - początkiem drogi do wolności” zorganizowana wspólnie przez Instytut Historii oraz rzeszowski oddział IPN. Podczas sesji osobom zasłużonym w organizację wyborów 4 czerwca 1989 r. na terenie byłego województwa przemyskiego wręczone zostaną okolicznościowe monety ufundowane prze Narodowy Bank Polski.

Tyczyn

 •  Święto Wolności w Tyczynie, 3–4 czerwca Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie (CDKiIT). W ramach obchodów zaplanowano szereg wydarzeń artystycznych: warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku 13-18 lat prowadzone przez Ewę Mrówczyńską (od marca do czerwca), wieczorne spotkanie historyczne pt. „Wybory 4 czerwca 1989”, koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Jakuba Michalskiego (3 czerwca), multimedialną lekcję historii dla młodzieży pt. „W samo południe”, a także happening będący symulacją mini wyborów (4 czerwca). Najistotniejszym wydarzeniem obchodów będzie przedstawienie teatralne pt. „Wolność kocham i rozumiem” w wykonaniu Grupy Teatralnej CDKiIT w reżyserii Ewy Mrówczyńskiej.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Ropczyce

 • Ropczyce, Obchody Święta Wolności w Ropczycach – 4 czerwca 2014 r.
  Z okazji obchodów 25-lecia Wolności w Ropczycach zaplanowano szereg wydarzeń, m.in.: uroczystą sesję Rady Miejskiej poświęconą rocznicy wyborów w 1989 r., w tym wykładu p. Aleksandra Bentkowskiego o Rewolucji w 1989 roku w Polsce z perspektywy 25 lat, artystyczne wystąpienie młodzieży z Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz wystawę „1989 - Droga do Wolności”. Ponadto, wybitne osobistości gminy otrzymają statuetki „Zasłużony dla Ropczyc”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   

Lokalizacja