Obchody wojewódzkie

 • Wojewódzwo Wielkopolskie
  II edycja konkursu „Jestem Polakiem”, 2 maja – 4 czerwca
  Konkurs „Jestem Polakiem” skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego. Uczestnicy w formie plastycznej lub poetyckiej mają przedstawić, jak rozumieją pojęcia patriotyzmu i Ojczyzny. II edycja Konkursu będzie nawiązywała do 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Wielkopolska, Konkurs „Ćwierćwiecze wielkopolskiego biznesu”, 21 marca – 9 czerwca
  Konkurs ma na celu ukazanie sukcesu wielkopolskiego biznesu po 1989 r. Do udziału w inicjatywie zaproszone są firmy z regionu, które mogą zgłosić swoją kandydaturę na przedmiot prac konkursowych. Adresatem konkursu na najlepszą pracę historyczną w tym zakresie są studenci wielkopolskich uczelni. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone i opublikowane. Organizatorami konkursu są: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Instytut Historii UAM oraz poznańska redakcja Gazety Wyborczej. Termin nadsyłania prac upływa 23 maja. Konkurs odbywa się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Poznań

 • Poznań, konferencja naukowa, 18 września 2014
  Z okazji obchodów 25-lecia Wolności w Poznaniu zaplanowano konferencję naukową pt. „Dziedzictwo poznańskich organiczników w tworzeniu odrodzonej, polskiej spółdzielczości finansowej. Wielkopolska skok 1994-2014”. Przedsięwzięcie odbędzie się przy okazji jubileuszu 20. rocznicy powstania Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Podczas konferencji zostaną wręczone pamiątkowe medale i odznaczenia dla zaproszonych gości. W sesji naukowej głos zabiorą m.in.: prof. Waldemar Łazuga, prof. Eryk Łon oraz prof. Michał Iwaszkiewicz. Ponadto, spotkanie zostanie poprzedzone konferencją prasową, podczas której organizatorzy ogłoszą konkurs literacki na powieść o Poznaniu.
 • Poznań, 25-lecie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 2014r.
  W tym roku Wielkopolska Iza Przemysłowo – Handlowa obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Organizacja była pierwszą Izbą powstałą w odrodzonej demokratycznej Polsce - powstała w 1989 roku. Skupia ona zarówno wielkie korporacja jak i małe firmy rodzinne. Dziś największą troską i celem przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest przekształcenie dotychczasowego systemu gospodarczego w taki sposób, aby funkcjonował on na zdrowych zasadach rynku i konkurencji. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Poznań, Turystyczne Podróże Kulturowe, 25-26 września
  Z okazji obchodów 25-lecia Wolności w Poznaniu zaplanowano konferencję naukową poświęconą tematyce turystycznych podróży kulturowych. W ramach przedsięwzięcia odbędzie się sesja plenarna oraz obrady w sekcjach tematycznych. Konferencja została objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.
 • Poznań, XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON - 13-14 października 2014 r.
  W związku z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Abrys przegotowuje XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Celem kongresu będzie utworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów inwestorów, wykonawców i przedstawicieli administracji publicznej na temat zmian w podejściu Polaków do ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy tegorocznej inicjatywy będą mogli także obejrzeć film przedstawiający rozwój ochrony środowiska w ostatnich 25 latach podczas uroczystej gali kongresu.
 • Poznań, 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, 4 czerwca
  4 czerwca z okazji 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu na ulicach Poznania pojawi się specjalna instalacja dedykowana rocznicy. W dziewięciu miejscach miasta na specjalnie zamontowanych ekranach projektowany będzie film powstały z materiałów archiwalnych poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej. Natomiast 9 czerwca w Collegium Historicum UAM w Poznaniu rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa pt. „Krok ku wolności – wybory czerwcowe 1989 roku”.
 • Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, II Powszechna Wystawa Krajowa „Konkurencyjna Polska 1989 – 2014”, 2-15 czerwca
  II Powszechna Wystawa Krajowa „Konkurencyjna Polska 1989 – 2014” odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od 2 do 15 czerwca. Wydarzenie stanie się okazją do zaprezentowania polskich sukcesów z ostatnich 25 lat, w takich obszarach jak: gospodarka, samorząd, kultura, obywatel. Na wystawie zostaną przedstawione cztery strefy tematyczne: osiągnięcia polskich przedsiębiorców w dziedzinie gospodarki, dorobek polskiej kultury i wzornictwa, działania samorządów w zakresie zarządzania i rozwoju lokalnego oraz proces kształtowania polskiego społeczeństwa obywatelskiego. W jubileuszowym roku ćwierćwiecza polskiej wolności wydarzenie będzie dedykowane gospodarczym liderom – firmom, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową oraz laureatom Nagród Gospodarczych Prezydenta RP.
  Szczegóły na stronie: http://www.pewuka.pl/pl/
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Poznań - 25-lecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14-17 październik
  W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodzi jubileusz 25-lecia działalności, ściśle związany z 25-leciem przemian ustrojowych. Planowane obchody zakładają organizację jubileuszowego spotkania 10 czerwca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej oraz udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (2-4 września) i na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (14-17 października). Jubileusz odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Poznań, konferencja „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA W POLSCE: RÓŻNE DZIAŁANIA, WSPÓLNE CELE”, 2-3 czerwca
  2-3 czerwca w Poznaniu odbędzie się konferencja pod hasłem „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA W POLSCE: RÓŻNE DZIAŁANIA, WSPÓLNE CELE”. Następnie w dniach 7-8 czerwca Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych, mający na celu zintegrowanie lokalnych społeczności. Większość z tych wydarzeń odbędzie się w ramach festynów i obchodów osiedlowych. Motywem przewodnim Festiwalu, nawiązującym do pozytywnego patriotyzmu, a także do rosnącej w siłę młodej demokracji, będzie biało-czerwona rzodkiewka w kształcie serca. Organizatorem przedsięwzięcia jest Biuro Prezydenta Miasta Poznania.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Poznań, Święto Wolności w Poznaniu, 5 czerwca
  Z okazji obchodów 25-lecia Wolności ulicami Poznania przejdzie Wielki Pochód Juwenaliowy pod hasłem „Inspiracje 1989 roku”, w którym udział wezmą przebrani studenci, zainspirowani wydarzeniami roku 1989. Ponadto, organizatorzy zaplanowali festiwal, który rozpocznie występ zespołu Habakuk, prezentującego twórczość Jacka Kaczmarskiego.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Gniezno

 • Gniezno, „Nad podziałami”, Fundacja „Mury” we współpracy z Instytutem Kultury Europejskiej UAM, 4 czerwiec 2014 r.
  4 czerwca 2014 r. na gnieźnieńskim kampusie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Nad podziałami”. W ramach obchodów Święta Wolności organizatorzy zaplanowali sympozjum popularnonaukowe oraz wystawę okolicznościową dotyczącą wydarzeń z lat 1956-1989. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie przekazanie Instytutowi Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza instalacji artystycznej z oryginalnymi fragmentami Muru Berlińskiego. W ramach projektu organizatorzy zapowiadają powstanie strony internetowej, katalogu, reportażu filmowego oraz tablicy pamiątkowej.
 • Gniezno, Obchody Święta Wolności w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4 czerwca 
  W ramach Święta Wolności organizatorzy przewidzieli prezentację projektu „Ścieżka do wolności”, przygotowanego przez studentów, a także tematyczną konferencję popularnonaukową.

Ostrzeszów

 • Ostrzeszów, Inicjatywy Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie, 4 czerwca
  Z okazji 25-lecia Wolności szkoła w Ostrzeszowie zainicjowała szereg działań: spotkanie z Prezydentem Wrocławia, Rafałem Dudkiewiczem oraz lekcję wychowania obywatelskiego, prowadzoną przez rzecznika NIK, Pawła Biedziaka. Odsłonięty zostanie rocznicowy szpaler 25 buków, zasadzonych przez uczniów w ramach akcji „Wzrastanie w wolności”. Przecięcia wstęgi dokonają mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej urodzeni 4 czerwca – począwszy od roku 1989.

Ciążeń

 • Ciążeń, Obchody 25-lecia Wolności, 6-8 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności w Ciążeniu zaplanowano II Sympozjum filozoficzne pt. „Solidarność – Partycypacja – Kultura Niezależna”. Tematyka konferencji dotyczyć będzie znaczenia i miejsca w sferze publicznej trzech wartości: solidarności, partycypacji oraz kultury niezależnej. Ważną częścią Sympozjum będą panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniu kondycji demokracji w Polsce.

Puszczykowo

 • Puszczykowo, „My – ludzie Wolności”, 19 czerwca
  19 czerwca br. w Puszczykowie odbędzie się spotkanie „My – ludzie Wolności” będące podsumowaniem innych akcji związanych z obchodami jubileuszu 25-lecia (m.in. „Wolność w obiektywie”, „Transformacja na językach” i in.). Organizatorzy planują międzypokoleniową debatę na temat polskiej drogi do wolności, Polski współczesnej i perspektyw rozwoju polskiej demokracji.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Kalisz

 • Kalisz, wystawa Oddziału IPN w Łodzi pt. „Pamiętny rok 1989”, Rynek Starego Miasta w Kaliszu, 14 kwietnia-9 maja

Gmina Kłodawa

 • Gmina Kłodawa, wydarzenia organizowane przez Kłodawski Klub Cyklistów
  Kłodawski Klub Cyklistów będzie realizował cztery przedsięwzięcia w ramach tegorocznych obchodów 25-lecia wolności: Majową Sztafetę Flagi (2 maja), Rowerowy Zjazd Gwiaździsty Cyklistów (1 czerwca), Międzynarodowy Rajd Rowerowy na trasie Kłodawa-Oschatz-Drezno-Kłodawa (28 czerwca – 7 lipca) oraz Rowerowy Maraton Solny w Gminie Kłodawa z udziałem cyklistów z Polski i Niemiec (23 sierpnia).

Konin

 • Konin, obchody 25-lecia wolności „Ku wolności”
  W ramach obchodów 25-lecia wolności w Koninie zaplanowane są liczne wydarzenia i atrakcje dla mieszkańców. 17 lutego ogłoszono konkursy plastyczne „Ku Wolności” dla dzieci (10-13 lat) i młodzieży (13-16 lat) z Konina i powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego oraz konkurs historyczny dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
  2 maja z okazji Dnia Flagi zostanie zorganizowany piknik patriotyczno-sportowy. 29 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbędzie się Konferencja historyczna „Ku wolności” z udziałem prof. Jerzego Buzka i Władysława Frasyniuka. Podczas Święta Wolności 4 czerwca mieszkańcy Konina będą mogli wziąć udział w festynie wolności i happeningu „Żywa Flaga”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Piła

 • Piła, Projekt „Teraz jesteśmy wolni”, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, kwiecień – czerwiec
  Na projekt składają się: cykl lekcji „Od demokracji ateńskiej do współczesnej” i „Byliśmy pierwsi w Europie”, przedstawienie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (25 kwietnia) oraz konkurs „Wolność, wolność, wolność – oto jest wyzwanie” (27 maja). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu podsumowującym projekt w Dniu Wolności (4 czerwca). Współorganizatorami projektu są: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana oraz Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Piła - "Droga do Wolności”, maj-czerwiec
  W ramach obchodów Święta Wolności Stowarzyszenie EFFATA organizuje cykl imprez kulturalnych, m.in. projekcje filmów Andrzeja Wajdy połączone z wystawami multimedialnymi fotosów, werek, plakatów i reprodukcji z filmów, a także uliczne wystawy fotograficzne oraz debatę społeczną 4 czerwca.
 • Piła, Seminarium popularnonaukowe pt.  Studenckie Koło Naukowe Politologów i Historyków oraz Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile organizuje seminarium poświęcone przemianom politycznym w Polsce po 1989 roku. W seminarium wezmą udział wykładowcy i studenci politologii. Wystąpienia prelegentów zostaną poświęcone m.in. przemianom gospodarczym i kulturowym w Polsce po 1989 roku.

Krotoszyn

 • Krotoszyn, 10-lecie istnienia Polskiego Związku Sumo, Jubileuszowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski POLAND OPEN 2014, 8 – 10 sierpnia 
  W związku z 10-leciem istnienia Polskiego Związku Sumo zostaną zorganizowane Międzynarodowe Mistrzostwa Polski POLAND OPEN. W ramach planowanych wydarzeń, odbędzie się msza święta w Kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie oraz wystawa związana z obchodami 25-lecia wolności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Trzcianka

 • Święto Wolności w Trzciance, czerwiec
  W Trzciance w ramach obchodów Święta Wolności organizowane są konkursy o tematyce wolnościowej: na etiudę filmową, plastyczny, literacki i oratorski, ponadto turniej koszykówki oraz rodzinny bieg na orientację. Podsumowanie wydarzeń odbędzie się 8 czerwca podczas jubileuszowego koncertu galowego.

Lubasz

 • Lubasz, Sprawdzian Sportowo - Obronny o „Gwiazdę Wolności”, 23 maja
  23 maja 2014 r. w Lubaszu odbędzie się Sprawdzian Sportowo - Obronny o "Gwiazdę Wolności". Włączając się w obchody 25-lecia wolności organizatorzy przedsięwzięcia chcą promować postawy patriotyczne młodzieży, wiedzę na temat historii Polski. Celem imprezy jest także integracja środowisk mundurowych.

Wągrowiec

 • Wągrowiec, Obchody 25-lecia wolności, 6 czerwca 2014 r.
  Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie żywej lekcji historii upamiętniającej wydarzenia 1989 r. oraz uroczystość uhonorowania Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego zasłużonych działaczy „Solidarności”. Innymi atrakcjami obchodów będą koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu i otwarcie wystawy „Pokonaliśmy komunizm”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Suchy Las

 • Święto Wolności w Suchym Lesie
  Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las. Z okazji 25-lecia wolnych wyborów zaplanowano szereg wydarzeń: konkurs skierowany do uczniów gimnazjum, projekcję kronik filmowych „Jak głosować?” i „Dzień wyborów parlamentarnych”, prezentację filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, happening artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej „Niegrzeczne dzieci”, uroczystą Sesję Rady Gminy (4 czerwca) oraz koncert gminnej Orkiestry Dętej Chludowianie pt. „Wolność kocham” (6 czerwca). Obchody zakończy spotkanie autorskie pt. „Żyć – to znaczy pamiętać. Drogi do wolności bohaterów książki Teresy Tomsi „Dom utracony, dom ocalony” w filii bibliotecznej w Złotnikach (11 czerwca).

Pleszew

 • Pleszew, „Imaginacje i transformacje: Pleszew 1989-2014”, 18 czerwca – 30 wrzesień
  W ramach obchodów 25-lecia w Pleszewie zaplanowano projekt „Imaginacje i transformacje: Pleszew 1989-2014”. Założeniem przedsięwzięcia jest zgromadzenie zdjęć z kolekcji prywatnych mieszkańców gminy i ułożenie ich w porządku chronologicznym, w celu ukazania zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.
  Projekt ruszył 7 maja br., uroczyste otwarcie wystawy planowane jest na 18 czerwca br. Zdjęcia (przewidywana ilość ok. 1150 fotografii) ozdobią budynek ratusza. Instalację będzie można podziwiać do końca września br. Wystawa będzie również wydana w formie publikacji. Projekt uzyskał Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Pleszew, plebiscyt „Gazety Pleszewskiej” 25 osobistości na 25 lat wolności, czerwiec
  W ramach obchodów 25-lecia Święta Wolności w Pleszewie zaplanowano plebiscyt „Gazety Pleszewskiej” - 25 osobistości na 25 lat wolności. Organizatorzy wspólnie z mieszkańcami planują stworzyć listę 25 osobistości na 25-lecie Wolnej Polski, a także wyłonić zwycięzców, którzy zasłużyli na miano człowieka 25-lecia.

   

Jarocin

 • Jarocin, Otwarcie Spichlerza Polskiego Rocka – 17 lipca 2014 r.
  W związku z dwudziestopięcioleciem pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce, Jarocin organizuje uroczyste otwarcie Spichlerza Polskiego Rocka dzień przed inauguracją tegorocznej edycji Jarocin Festiwal. Oficjalna część uroczystości rozpocznie się w samo południe, tak jak legendarne wybory. Oprócz sponsorów, można też będzie spotkać Piotra Banacha, Tomasza Budzyńskiego czy Muńka Staszczyka. Jarocin już w latach osiemdziesiątych był organizatorem imprez i koncertów na których panowały swoboda i wolność poglądów. Festiwal w Jarocinie był miejscem gdzie debiutował między innymi zespół Dżem. W tym roku, będzie to kolejna okazja, żeby odskoczyć od rutyny i codziennego życia, teraz jednak o wiele lepszego niż 25 lat temu. Inicjatywa została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Lokalizacja