Menu rozwijane

16 maja 2013

Prezydencki doradca prof. Jerzy Regulski powiedział w czwartek, że finał pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej odbędzie się 28 maja. Wówczas z 10 nominowanych projektów prezydent wybierze laureatów w trzech kategoriach konkursowych.

Jak podkreślił Jerzy Regulski, nagroda ma za zadanie działania na rzecz dobra wspólnego, a jej idea związana jest z hasłami prezydentury Komorowskiego, czyli dialogiem i współpracą.

- Łączenie wysiłków obywateli i władz to kluczowa sprawa. Chodzi o to, by zadania publiczne, służące dobru wspólnemu nas wszystkich, były realizowane przy wspólnym udziale. Na szczeblu lokalnym to najsilniej procentuje i jest dostrzegane przez obywateli - powiedział Regulski.

Nominacje do nagrody, z których zwycięzców wybierze osobiście prezydent, przedstawia prezydentowi Komorowskiemu 25-osobowa kapituła. W skład kapituły, której przewodniczącym jest Regulski, wchodzą m.in. przedstawiciele Unii Metropolitalnych Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Związku Miast Polskich, Związku Województw RP, ludzie nauki czy przedstawiciele mediów lokalnych.

W sumie w pierwszej edycji nagrody zgłoszono 126 projektów. - Każdy mógł zgłosić swój projekt, spośród nich co roku będą wybierane najlepsze - zaznaczył prof. Regulski. (PAP)

Więcej o Nominowanych>>