Menu rozwijane

27 maja 2014
Finał II edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
o1582675804.jpg

Opracowanie społecznego projektu zagospodarowania plaży w gminie Płużnica; program budowy mieszkań socjalnych/obiektów użyteczności publicznej systemem szkoleń osób bezrobotnych oraz Razem dla Motylkowego Oddziału – to finaliści II edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Może Cię zainteresować "Polska samorządna źródłem naszego sukcesu" Nagrody w trzech kategoriach zostały wręczone we wtorek w Pałacu Prezydenckim podczas spotkania się z samorządowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent Bronisław Komorowski nawiązując do ciężaru statuetki Nagrody Obywatelskiej mówił, że za tym się kryje także waga dokonań i sukcesu. – Chcę za te wszystkie sukcesy podziękować. One się składają na wielką mozaikę sukcesów Polski całego 25-lecia Wolności – podkreślił prezydent.

- Z ogromną satysfakcją można stwierdzić, ż idea samorządności, zwiększenia udziału obywateli w zadaniach publicznych szeroko się rozwija i znajduje odbicie w wielu działaniach w Polsce – podkreślał Doradca Prezydenta RP, przewodniczący Kapituły nagrody prof. Jerzy Regulski.

W kategorii Wspólnota Obywatelska:

 • Opracowanie społecznego projektu zagospodarowania plaży w gminie Płużnica - Gmina Płużnica
  W 2012 roku władze gminy Płużnica przystąpiły do opracowania dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Ostrowo”. W prace te włączyła się Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica. W innowacyjny sposób przeprowadziła diagnozę użytkowników plaży i ich potrzeb. Dzięki nowatorskim metodom konsultacji społecznych wypracowała także społeczny projekt zagospodarowania jeziora. Był on podstawą dla władz gminy do wykonania projektu technicznego. Inwestycja wykonana zostanie w 2014 roku.

W kategorii Partnerstwo Samorządów:

 • Program budowy mieszkań socjalnych/obiektów użyteczności publicznej systemem szkoleń osób bezrobotnych - Powiat Nyski (bezpośredni realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie)
  Współpraca Powiatu Nyskiego oraz Gmin Paczków, Otmuchów oraz Nysa zaowocowała programem budowy mieszkań socjalnych/obiektów użyteczności publicznej poprzez szkolenia bezrobotnych polegające na pionierskim (w skali Europy) i efektywnym wykorzystaniu powszechnego w Polsce systemu kursów i przekwalifikowań bezrobotnych. W ramach kursów budowlanych bezrobotni uczą się zawodu, a efektem finalnym są domy/ mieszkania/ żłobki/ przedszkola dla najuboższych rodzin. Projekt oparty o ideę samopomocy jest bardzo korzystny finansowo, bowiem koszt budowy są znacznie niższe niż ceny rynkowe.

W kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna:

 • Razem dla Motylkowego Oddziału - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”
  Celem głównym projektu było zaangażowanie mieszkańców w działanie społeczne, które poprawi warunki pobytu pacjentów na oddziale dziecięcym. Motylkowy Oddział jest dobrem wspólnym mieszkańców całego powiatu gostyńskiego. Cel w pełni udało się zrealizować. W największą na terenie powiatu gostyńskiego i pierwszą skierowaną nie na prywatną osobę, a na instytucję, akcję społeczną włączyły się 52 firmy, organizacje pozarządowe, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Szkoły Muzycznej w Gostyniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, wolontariusze siedmiu gmin powiatu gostyńskiego, a to co w projekcie było najistotniejsze zawiązał się i włączył się w realizację tak dużego przedsięwzięcia wolontariat pracowniczy Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
  W ramach projektu oddział dziecięcy gostyńskiego szpitala został poddany rewitalizacji: odmalowano ściany stosując kolorystykę zgodną z zasadami arteterapii, wymienione zostały nieszczelne okna w każdej sali szpitalnej oraz w łazience małych pacjentów, wykładzinę podłogową wymieniono na płytki, zakupione zostały kołdry i poduszki oraz kolorowa bielizna pościelowa. Odnowiono łóżeczka, podwieszono sufit i zamontowane zostały nowe lampy. Doposażyliśmy oddział w nowe telewizory, stoły, szafy dla personelu i kanapy w pomieszczeniach służbowych i dla odwiedzających. Stworzono kąciki zabaw w dwóch dużych salach, a młodzież szkolna w ramach zbiórki zgromadziła i przekazała gry, puzzle i materiały plastyczne. Niezbędne okazały się także prace hydrauliczne oraz wymiana grzejników, a także prace stolarskie związane z wymianą drzwi zewnętrznych szafek oraz blatu przy którym odbywają się inhalacje chorych dzieci.

Może Cię zainteresować Nominacje do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Po trzech nominowanych w każdej kategorii wskazała Kapituła - pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego, na podstawie oceny 197 zgłoszonych wniosków. Zwycięzców wskazał Prezydent RP.

Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Do Nagrody Obywatelskiej mogą kandydować wyłącznie inicjatywy zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP.