Menu rozwijane

08 kwietnia 2013
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
Konkurs na statuetkę Nagrody Obywatelskiej rozstrzygnięty
o1193286362.jpg
o1891814035.jpg
o1733495206.jpg
o1693382933.jpg
o672829387.jpg
o1985078878.jpg
o1638289367.jpg
o2057045851.jpg

Dr Zbigniew Stanuch, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, wygrał konkurs na projekt statuetki będącej nagrodą w Konkursie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych.

Laureata wyłoniło 8 kwietnia 2013 roku jury konkursu na projekt statuetki.


Statuetka Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP wręczana będzie corocznie przez Prezydenta RP za wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

W jury konkursu zasiedli przedstawiciele wydziałów rzeźby z państwowych wyższych szkół artystycznych:

1.      prof. Katarzyna Józefowicz, Dziekan Wydziału Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

2.      prof. Karolina Komasa-Kusz, Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

3.      prof. Józef Murzyn, Dziekan Wydziału Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

4.      prof. Janusz Kucharski, Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Kancelarię Prezydenta RP w gronie jury reprezentowali:

1.      prof. Jerzy Regulski, Doradca Prezydenta RP;

2.      prof. Prot Jarnuszkiewicz, Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;

3.      Roman Wilkoszewski, Zastępca Dyrektora Biura Prasowego, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4.      Magdalena Szubert, Gabinet Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest nagrodą honorową. Laureat  otrzyma z rąk Prezydenta RP dyplom i statuetkę.