Menu rozwijane

19 maja 2014
posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
o399702415.jpg
o1124686576.jpg
o1471362612.jpg
o722740081.jpg
o41210233.jpg

Znane są już nominacje do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP. W każdej kategorii będzie się ubiegać po trzech nominowanych. Laureata wybierze Prezydent RP. Nominowanych wskazała Kapituła - pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego - która oceniła 197 zgłoszonych wniosków.

Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej odbędzie 27 maja br. podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Lista Nominowanych została przekazana Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, który osobiście wybierze Laureata w każdej z kategorii.

Nominowani do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

w kategorii Wspólnota Obywatelska

  1. Program Aktywności Lokalnej „Nasze Podwórko, Nasz Sukces”, Gmina Miejska Kościerzyna
  2. Sępoleński Uniwersytet Dziecka, Gmina Sępólno Krajeńskie (bezpośredni realizator Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim)
  3. Opracowanie społecznego projektu zagospodarowania plaży w gminie Płużnica, Gmina Płużnica

w kategorii Partnerstwo Samorządów

  1. Budowanie marki Jezioro Zegrzyńskie, Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
  2. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
  3. Program budowy mieszkań socjalnych/obiektów użyteczności publicznej systemem szkoleń osób bezrobotnych, Powiat Nyski (bezpośredni realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie)

w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna

  1. Biblioteki Sąsiedzkie, Fundacja Zmiana
  2. Razem dla Motylkowego Oddziału, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”
  3. Zamaluj zło, Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej „Teatr TrzyRzecze"


Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Do Nagrody Obywatelskiej mogą kandydować wyłącznie inicjatywy zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP.