Menu rozwijane

11 maja 2015
Statuetki Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Podczas dwumiesięcznej pracy nad wyłonieniem Nominowanych do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, Członkowie Kapituły zapoznali się ze 115 zgłoszonymi wnioskami oraz dokonali ich oceny. Lista Nominowanych zostanie przekazana Prezydentowi RP, który wybierze Laureatów.

Nominowani do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Wspólnota Obywatelska:

Partnerstwo Samorządów:

Obywatelska Inicjatywa Lokalna:

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP została ustanowiona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.  Do Nagrody Obywatelskiej mogą kandydować wyłącznie inicjatywy zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP.

Uroczystość wręczenia Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP odbędzie się podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja 2015 roku.