Menu rozwijane

16 maja 2013

Podczas dwumiesięcznej pracy nad wyłonieniem Nominowanych do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, Członkowie Kapituły zapoznali się ze 126 zgłoszonymi wnioskami oraz dokonali ich oceny. Lista Nominowanych zostanie przekazana Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, który osobiście wybierze Laureata w każdej z kategorii.

Nominowani do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Wspólnota Obywatelska

Partnerstwo Samorządów

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP została ustanowiona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Do Nagrody Obywatelskiej mogą kandydować wyłącznie inicjatywy zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP.

Uroczystość wręczenia Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP odbędzie się podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 28 maja 2013 roku.