Menu rozwijane

25 marca 2014

We wtorek odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, na którym jej Członkowie wybrali kandydatów na Nominowanych. Obrady mają charakter poufny.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 29 kwietnia br., podczas którego Kapituła wybierze Nominowanych w każdej z kategorii, tj.: Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów, Obywatelska inicjatywa Lokalna. Lista zostanie przekazana Prezydentowi RP, który spośród przedstawionych przez Kapitułę propozycji osobiście wybierze Laureatów Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej odbędzie 27 maja br. podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Skład Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP:

 • prof. Jerzy REGULSKI – Doradca Prezydenta RP – Przewodniczący Kapituły
 • Henryk WUJEC – Doradca Prezydenta RP
 • Paweł ADAMOWICZ – Prezes Unii Metropolii Polskich, Prezydent Miasta Gdańska
 • Ewa BARLIK – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
 • Wojciech DŁUGOBORSKI – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna
 • Piotr FRĄCZAK – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • prof. Małgorzata FUSZARA – Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
 • Ryszard GROBELNY – Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Poznania
 • Renata KOŹLICKA-GLIŃSKA – Dyrektor Programowy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Janusz KRÓL – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
 • Krzysztof MARGOL – Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
 • Marta MILLER – Redaktor, Polskie Radio Program 1
 • Ireneusz NIEWIAROWSKI – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Senator RP
 • Jacek OSTROWSKI – Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy
 • Mariusz POZNAŃSKI – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Czerwonak
 • Jacek PROTAS – Prezes Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Anna ROZICKA – Dyrektor Programu Dotacyjnego Fundacji im. Stefana Batorego
 • Tomasz SCHIMANEK – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Bohdan SKRZYPCZAK – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Zdzisław SROKA – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
 • Piotr SZCZEPAŃSKI– Prezes Fundacji Wspomagania Wsi
 • Jan SZUL – Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych TVP Info
 • Marek TRAMŚ – Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki
 • Jan Jakub WYGNAŃSKI – Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 • Jolanta ZIENTEK-VARGA – Redaktor, Gazeta Samorządu i Administracji