Menu rozwijane

28 kwietnia 2015
fot. Łukasz Kamiński
fot. Łukasz Kamiński
fot. Łukasz Kamiński
fot. Łukasz Kamiński
fot. Łukasz Kamiński
fot. Łukasz Kamiński
o2090124263.jpg
o1333112237.jpg
o562975166.jpg
o165938587.jpg
o2130893565.jpg
o380247669.jpg

We wtorek odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, na którym jej Członkowie wybrali Nominowanych do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Lista została przekazana Prezydentowi RP. Obrady mają charakter poufny.