Menu rozwijane

25 września 2013

Do 31 stycznia 2014 roku można składać wnioski o umieszczenie na stronie internetowej Witryna Obywatelska Prezydenta RP opisów inicjatyw, które wezmą udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Zapraszamy wszystkie aktywne samorządy oraz obywateli. Uczestnicy I edycji mogą ponownie uczestniczyć w konkursie, jeśli na Witrynę Obywatelską Prezydenta RP zostaną zgłoszone ich nowe osiągnięcia.

Więcej informacji o Nagrodzie i Witrynie Obywatelskiej – w tym również regulaminy oraz wzory wniosków – znajduje się na stronie: http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/