Polacy za granicą

Polacy za granicą - zdjęcie w treści wpisuElementem wyróżniającym politykę prezydenta Lecha Kaczyńskiego było podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem. Polityka ta wynika z poczucia wspólnoty z rodakami, którzy z różnych powodów opuszczali Polskę lub w wyniku zmiany granicy znaleźli się poza krajem oraz z przekonania, że powinni oni stanowić swoisty kapitał Polski we współczesnym świecie.

Dlatego prezydent zaangażował się w umacnianie więzi Ojczyzny z Polakami żyjącymi za granicą. W 2007 roku, otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy Lech Kaczyński uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka, rozpoczynając program konkretnych działań na rzecz integracji społeczności polskiej w świecie i umacniania jej więzi z Polską.