Środowisko naturalne

Prezydent RP od początku swej kadencji podkreślał, że ekologia i ochrona przyrody jako dziedzictwa narodowego, są dla niego szczególnie ważne. W trosce o środowisko naturalne Polski, prezydent Lech Kaczyński powołał 21 lipca 2006 roku Zespół do opracowania projektu ustaw regulujących status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Efektem prac tego Zespołu były projekty trzech ustaw, przekazane m.in. do Ministerstwa Środowiska, które w pełni poparło potrzebę poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego.

Prezydent objął patronatem szereg różnych inicjatyw ekologicznych, m.in. akcję „Sprzątanie świata – Polska” czy konkurs „Lider Polskiej Ekologii”. W sierpniu 2007 roku Kancelaria Prezydenta RP wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia” zainaugurowała akcję „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”.

Istotne miejsce w działaniach prezydenta na rzecz przyrody zajmuje kwestia ochrony zwierząt. Zamiłowanie Lecha Kaczyńskiego do czworonogów znalazło wyraz w powołaniu przez niego pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt, który rozpoczął działalność w styczniu 2009 roku.