Komitet Honorowy

  • Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Jan Krzysztof Ardanowski – Doradca Prezydenta RP
  • Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa Łódzkiego
  • Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
  • Piotr Kagankiewicz – Starosta Powiatu Tomaszowskiego
  • Cezary Krawczyk – Wójt Gminy Inowłódź