Komitet Organizacyjny

 • Karol Staroń - Wicestarosta
 • Jacek Kowalewski - Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego
 • Jerzy Kowalczyk - Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego
 • Anita Szczykutowicz - Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Władysław Łukasik - Prezes Agencji Rynku Rolnego
 • Tomasz Kołodziej - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Tomasz Nawrocki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
 • Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 • Henryk Smolarz - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Krzysztof Mościcki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów
 • Marcin Kubicz - Sekretarz Gminy Inowłódz
 • Andrzej Woźniak - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, UM Łódź
 • Dorota Pisarska - Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, UM Łódź
 • Urszula Lentyńska – Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego
 • Tadeusz Wróblewski - Dyrektor Naczelny COS Warszawa
 • Zbigniew Tomkowski - Dyrektor Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
 • Agnieszka Biniek - Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji
 • Krystyna Milewska – Ekspert, Kancelaria Prezydenta RP
 • Jan Ryś - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
 • Tadeusz Cisowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
 • Andrzej Kozłowski - Prezes Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. Warszawa
 • Marek Arkusiński - Dyrektor, Oddziału FWP w Spale
 • Zbigniew Paliński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Barbara Kobacka - Kierownik Oddziału PCK w Tomaszowie Mazowiecki
 • Roman Jagieliński – Prezes Stowarzyszenia „Ster”
 • Maciej Paradowski - Prezes AgroBiznesKlubu
 • Phm. Kamil Borkowski – ZHP Komendant Hufca w Tomaszowie Mazowieckim
 • Zbigniew Buda - Prezes Klubu Miłośników Spały
 • Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji ‘TERAZ POLSKA’
 • Poseł Dariusz Seliga
 • Senator Wiesław Dobkowski
 • Mieczysław Nowicki - Olimpijczyk