Menu rozwijane

Pamiątkowe zdjęcie przy statuetce "Franklin Delano Roosevelt International Disability Award"<br/>
Spotkanie z przedstawicielami Polonii Wschodniego Wybrzeża<br/>
Wspólne zdjęcie z córką Marii Curie-Skłodowskiej, panią E.D. Labouisse-Curie
Pani Prezydentowa składa wiązankę z róż w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej<br/>
20 września 2006
560594832.jpg
1341736547.jpg
194942703.jpg
977789362.jpg
1870899861.jpg
1712755274.jpg
1296827478.jpg
1401185683.jpg
1097468572.jpg
1871878455.jpg
405673234.jpg
1435179180.jpg
322470069.jpg
2087328249.jpg
833457269.jpg
734682719.jpg
949965092.jpg