Menu rozwijane

<span style="font-style: italic;">Pierwszy z lewej: Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie</span> (12)
06 listopada 2006
1792341542.jpg
1417359465.jpg
1372377778.jpg
1446450497.jpg
1407703431.jpg
958368608.jpg
143406842.jpg
1005857426.jpg
406719743.jpg
2002507612.jpg
1357102265.jpg
832864928.jpg
310201274.jpg
184293356.jpg
1142257785.jpg
2134300248.jpg
1275886489.jpg
1506234702.jpg
2066722266.jpg
1858234660.jpg
283028075.jpg
1386448745.jpg