Menu rozwijane

10 grudnia 2007

Spotkanie z przedstawicielami mniejszości żydowskiej w Polsce z okazji święta Chanuka

336655278.jpg
697103443.jpg
484954466.jpg
943135405.jpg