Menu rozwijane

21 grudnia 2007

Uroczystości na granicy polsko-litewskiej, w związku z przystąpieniem Polski i Litwy do strefy Schengen

1408827967.jpg
2010462309.jpg
1867396966.jpg
153253529.jpg
28834480.jpg