Menu rozwijane

<strong>Prezydent RP Lech Kaczyński wręcza Władysławowi Stasiakowi nominację na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji</strong> (1)
<strong>Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak odczytuje tekst przysięgi</strong> (2)
<strong>Przemówienie Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP</strong> (3)
08 sierpnia 2007
987236025.jpg
1865248246.jpg
1397954961.jpg