Menu rozwijane

Ryszard Legutko - Minister Edukacji Narodowej, Mirosław Jan Barszcz - Minister Budownictwa, Joanna Grażyna Kluzik-Rostkowska - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marek Józef Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej   

13 sierpnia 2007

Zmiany w składzie Rady Ministrów

471689298.jpg
320821319.jpg
495621505.jpg
2133879650.jpg
794471623.jpg