Menu rozwijane

10 stycznia 2008

Konferencja prasowa na temat kampanii billboardowej „Jestem przedstawicielem mniejszości narodowej – Jestem Polakiem”

1296096916.jpg
1692125349.jpg
451835850.jpg
985668256.jpg
1166935511.jpg