Menu rozwijane

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej, J.E. Pan Yuichi Kusumoto (2)
Małżonka Ambasadora Japonii (5)
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Rzeczypospolitej Polskiej, J.E. Pan Lee Feinstein. (10)
20 października 2009
2020109049.jpg
1048160516.jpg
1026823573.jpg
726795404.jpg
907355519.jpg
1405100083.jpg
923357179.jpg
1081896100.jpg
1250730818.jpg
1487788797.jpg
1698440431.jpg
1258766408.jpg
623144757.jpg
1579118654.jpg
362108928.jpg