Menu rozwijane

Rozmowa powitalna Pani Marii Kaczyńskiej i Pani Kim Yoon-Ok <br/>

Wspólne pamiątkowe zdjęcie Prezydentów Polski i Republiki Korei z Małżonkami

<p>Powitanie Małżonek Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei w Zamku Królewskim</p>

Następnie Panie Prezydentowe zwiedziły wybrane Sale Zamku Królewskiego <br/>

Po zwiedzaniu Panie Prezydentowe Maria Kaczyńska i Kim Yoon-Ok udały się do Pałacu Prezydenckiego i uczestniczyły w uroczystym śniadaniu z okazji wizyty Prezydenta Republiki Korei z Małżonką w Polsce

08 lipca 2009

Maria Kaczyńska spotkała się z Małżonką Prezydenta Republiki Korei

801887335.jpg
1520008325.jpg
582217072.jpg
1134923800.jpg
1859742388.jpg