Menu rozwijane

Rozmowa powitalna Pani Marii Kaczyńskiej i Pani Kim Yoon-Ok <br/>
Wspólne pamiątkowe zdjęcie Prezydentów Polski i Republiki Korei z Małżonkami
<p>Powitanie Małżonek Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei w Zamku Królewskim</p>
Następnie Panie Prezydentowe zwiedziły wybrane Sale Zamku Królewskiego <br/>
Po zwiedzaniu Panie Prezydentowe Maria Kaczyńska i Kim Yoon-Ok udały się do Pałacu Prezydenckiego i uczestniczyły w uroczystym śniadaniu z okazji wizyty Prezydenta Republiki Korei z Małżonką w Polsce
08 lipca 2009
801887335.jpg
1520008325.jpg
582217072.jpg
1134923800.jpg
1859742388.jpg