Menu rozwijane

<p>Maria Kaczyńska i Alma Adamkiene podczas ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie</p>

Wspólne zdjęcie Prezydentów Polski i Litwy z Małżonkami

<p>Następnie Maria Kaczyńska udała się na rozmowy w towarzystwie Małżonki Prezydenta RL Almy Adamkiene oraz Małżonki Ambasadora RP w RL Janiny Kęsickiej</p>

Kolejnym punktem programu była Akademia Sztuk im. M.K. Ciurlionisa, gdzie Maria Kaczyńska obejrzała pokaz baletowy

Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie <br/>

Wspólne zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła. <br/>

16 kwietnia 2009

Maria Kaczyńska towarzyszyła Prezydentowi w wizycie na Litwie

1625886175.jpg
1950672135.jpg
664266146.jpg
1267383201.jpg
957809201.jpg
1805158002.jpg
1684879924.jpg
1527133596.jpg